Foto: Pixabay

5 tips hur du får säkrare majbrasor i Valborg

Vid sidan av nyårsafton är Valborg den dag då flest bränder inträffar i Sverige – i Jönköpings län gör räddningstjänsten ett 60-tal utryckningar till utomhusbränder i april varje år. Brandskyddsföreningen ger fem tips för säkrare majbrasor.

– De flesta tror att de eldar säkert, men ändå inträffar olyckor alltför ofta – och när elden väl sprider sig går det fort. Många bränder i Jönköpings län kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Här är Brandskyddsföreningens fem bästa tips för säkrare majbrasor:

1. Sök tillstånd
Kontrollera först och främst att din kommun tillåter eldning. För Valborgsmässoeldar och annan eldning på allmän plats krävs även tillstånd från polisen.

2. Planera för säker eldning
Placera elden så att byggnader, fordon och elledningar inte ska kunna skadas – beakta vindstyrkan och -riktningen. Se till att majbrasan bara innehåller fibrösa material såsom grenar, kvistar och ris, och inte exempelvis plast, däck eller övervintrande djur.

3. Välj rätt verktyg
Säker eldning kräver rätt utrustning – försäkra dig om att det finns en vattenslang, tillräckligt med vatten samt spadar och krattor för att kunna släcka mindre bränder. Se också till att ha en laddad mobiltelefon för att kunna ringa räddningstjänsten.

4. Var uppmärksam
Se till att elden är under ständig uppsikt av personer som känner till reglerna för bevakning. Övervaka även området under eldens rök vid större brasor.

5. Lämna inte elden för tidigt
Bevaka elden tills all glöd har slocknat, och täck askhögen med vatten eller jord. Besök även platsen några timmar efter släckning för att vara på säkra sidan.

-----

No more pages to load