Stipendiaterna samlade vid inför utdelning av stipendier.

Sjuksköterskor får stipendium för fortbildning

Läsarnyhet. Nio sjuksköterskor i Jönköpings län tilldelades den 27 april stipendium för att till exempel hospitera (praktisera) i Uganda, delta i en konferens om kardiologi i Barcelona och arbeta som volontär på en sjukhusbåt i Västafrika.

Stipendierna delades ut av Signe Thorfinns stiftelse vid en tillställning på Qulturum i Jönköping. Signe Thorfinn var själv sjuksköterska och lämnade pengar efter sig när hon dog som nu förvaltas av en stiftelse i hennes namn. Signe ville att stiftelsen skulle dela ut stipendier till sjuksköterskor som skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde och få stimulans i arbetet genom fortbildning, studiebesök och möjligheter att resa till andra länder, vilket Signe själv hade haft stor glädje av.

Vårens stipendiater är Olivia Nilsson, sjuksköterska vid operationsenheten, Höglandssjukhuset Eksjö, som får 17 100 kronor för att använda till en ”Postgraduate”-utbildning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård i Linköping.

– Jag vill gå denna utbildning för att få ny kunskap och för att kunna utvecklas i min yrkesroll, skrev Olivia Nilsson i sin ansökan. Jessika Samuelsson och Annika Koch, sjuksköterskor vid medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, får ett stipendium på 16 850 kronor var för att åka på ESC-kongressen i Barcelona (European Society of Cardiology).

Jessika och Annika arbetar som forskningssjuksköterskor inom kardiologin och önskar få ta del av senaste forskningen inom ämnet. Mariette Karlsson, sjuksköterska vid operationskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö, får ett stipendium på 15 000 kronor för att åka som volontär och arbeta på en av världens största sjukhusbåtar. Båten finns i Benin i Västafrika under den tid som Mariette ska vara volontär där under två veckor. Ansvarar för verksamheten gör organisationen Mercy ship.

– Jag vill få möjlighet att hjälpa andra människor och att utvecklas inom mitt yrke men även som individ, säger Mariette, som för tio år sedan bodde ett halvår i Mocambique och arbetade med sjukvård, på uppdrag av Svenska Alliansmissionen. Nu tyckte hon det var dags för en insats utomlands igen, och undersökte vilka olika möjligheter som finns.

– Jag letade runt på nätet och fastnade för African Mercy ship, en verksamhet som känns trygg och stabil att resa med och som lockade mig. Mariette var inte med på stipenieutdelningen eftersom hennes volontärtid i Benin redan startat. Läs mer om Mariette på www.rjl.se.

Catharina Larsson, sjuksköterska vid operationskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö, får ett stipendium på 11 500 kronor för att genomföra en specialistutbildning med inriktning mot omvårdnaden vid kolorektalkirurgiska sjukdomar i Göteborg. Catharina vill öka sina kunskaper inom operationsmetoder, behandlingar och omvårdnad inom mag- och tarmkirurgin. Sara Alpenberg, sjuksköterska vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, får ett stipendium på 9 750 kronor för att gå en kurs ”Samtalskonst inom vården” vid Liljeholmens folkhögskola.

Saras syfte är att träna sig i att kunna genomföra det goda samtalet när livet är smärtsamt och få redskap för att kunna hantera dessa situationer bättre. Monica Hellström, sjuksköterska vid ambulansen i Gislaved/Värnamo får ett stipendium på 22 000 kronor för att åka och hospitera på ett mödra- och barnhem samt ett förlossningssjukhus i Uganda. Monica har tidigare fått ett stipendium för att studera Globala infektioner och önskar nu få använda dessa kunskaper i Uganda.

– Sverige har blivit mer och mer globaliserat och jag möter dagligen patienter från alla världens hörn och önskar med denna hospitering få en ökad förståelse för andra kulturer, skriver Monica i sin ansökan.

Hanna Lovén och Katarina Olofsson, sjuksköterskor på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, får ett stipendium på 10 750 kronor var för att delta på en konferens om kirurgisk omvårdnad i Stockholm. Alla stipendiater uppmanas att dela med sig av sina nya kunskaper till kollegor.

Intervjuer med några av stipendiaterna finns på Region Jönköpings läns webbplats, www.rjl.se. Mer om Signe Thorfinn (1909 – 2001) finns på stiftelsens webbplats:

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load