Idag har det blivit klart hur mycket Jönköping och andra kommuner får i bidrag från Skolverket. Foto: Pixabay.

Miljonregn till Jönköpings skolor

Skolverket betalar ut nästan 2,3miljarder för att lärare och annan personal ska kunna anställas på lågstadiet och i förskoleklasser 17/18. Fritidshem får också pengar till personalförstärkningar – en halv miljard kronor.

Jmini kan publicera beloppen för Jönköping och närliggande kommuner.

– Intresset för bidragen är stort och det är glädjande. Det gör det möjligt för skolor och fritidshem att anställa mer personal och på så sätt ge eleverna mer tid med sina lärare, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Här följer de summor som betalas ut, lågstadiesatsningen: Habo: 2 955 000 kr, Jönköping: 25 326 000 kr, Mullsjö: 1 645 883 kr, Vaggeryd: 2 827 710 kr.

Fritidshemssatsningen: Habo: 805 559 kr, Jönköping: 6 573 075 kr, Mullsjö: 383 447 kr, Vaggeryd: 670 508 kr.

-----

No more pages to load