Husqvarna Group har kommit med sin delårsrapport. Foto: Alexandra Andreasson.

Positiv rapport för storföretag

Det blåser positiva vindar inom Husqvarna Group.

Storföretaget har kommit med en delårsrapport för januari-juni 2017.

Kai Wärn, VD och koncernchef, säger i ett pressmeddelande:

– Husqvarna Group fortsätter att genomföra sin strategi för lönsam tillväxt efter de senaste årens positiva marginalförbättringar. Försäljning, rörelseresultat och marginal liksom kassaflödet ökade under första halvåret. De tre divisioner som har tillväxtmål har haft en mycket positiv utveckling genom att på ett effektivt sätt utnyttja en övergripande god efterfrågan inom områden som robotgräsklippare, batteridrivna produkter och bevattningsprodukter.

 Om framtiden säger han så här:

– Framöver kommer vi att fortsätta investera i strategiska tillväxtinitiativ för att ytterligare stärka vår position. Divisionen Consumer Brands fortsätter att fokusera på marginalförbättring där kostnads- och effektivitetsåtgärder parallellt med ökad produktutveckling förblir absolut nödvändiga. På grund av den utmanande amerikanska detaljhandelsmarknaden väntas dock nu den förväntade marginalförbättringen bli långsammare.

Koncernens nettoomsättning ökade i alla divisioner under andra kvartalet och var 8% högre än föregående år, justerat för valuta. Rörelseresultatet ökade med 16% till 2 002 Mkr (1 729) till följd av högre volymer och en positiv valutaeffekt som delvis motverkades av högre kostnader för tillväxtinitiativ. Koncernens rörelsemarginal fortsatte att förbättras och var 15,3% (15,0) i kvartalet och 9,6% (8,6) för rullande tolv månader.

 

-----

No more pages to load