Johanna Haraldsson (S). Foto: Pressbild/Pixabay

Sätt igång lyftkranarna och börja bygg

Debattartikel av Johanna Haraldsson (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län.

”Panikbrist på bostäder”. Så löd en rubrik i en av länets största tidningar i början av sommaren. Tidigare i år har samma tidning konstaterat att bristen på bostäder försämrar integrationen.

Även om det just nu byggs i högre tempo än på mycket länge kvarstår faktumet att bostadsbristen är en av våra stora framtidsutmaningar. Både lokalt och nationellt. I så gott som hela Sverige är bostadsbristen akut, vilket orsakar både trångboddhet och bostadssegregation där människor isoleras i socioekonomiskt utsatta områden – inte minst i våra storstäder.

Situationen på bostadsmarknaden i dag är dålig både för oss som privatpersoner och för Sverige. För dig som inte får tag i en lägenhet begränsar bostadsbristen din frihet. Du kanske inte kan studera det programmet du i tre år på gymnasiet ansträngt dig för att komma in på, eller kanske måste tacka nej till det drömjobb som nu äntligen dykt upp. Samtidigt riskerar detta också att hämma hela Sveriges ekonomiska tillväxt när människor inte kan studera eller tvingas tacka nej till ett arbete.

Det finns bara ett sätt att lösa bostadsbristen – bygg mer! För att fler städer ska fyllas med byggkranar har därför den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat infört ett investeringsstöd för hyresrätter med lägre hyror. När marknadens osynliga hand under flera år misslyckats med att färdigställa den här typen av hyresrätter är det bra att vi nu har en regering som vet att en politisk vilja är ett kraftfullare instrument än ekonomiska teorier.

Regeringen har också infört en byggbonus för att stimulera kommunerna att bidra till ökat bostadsbyggande, samt ett stöd för att kunna renovera och energieffektivisera äldre hyresrätter. Detta är en del av den största statliga bostadssatsningen på 20 år. Det gör vi för att vi socialdemokrater tycker att tillgången på bostad är en social rättighet. På så vis är bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. 

Vi socialdemokrater sitter inte nöjda trots en stor bostadspolitisk satsning. Vi fortsätter att på alla nivåer arbeta med framtidens bostadspolitik. För om vi ska bygga alla de bostäder som behövs under de åren som kommer utan att bygga in segregation, behövs också nya idéer och omprövning av gamla.

För att ingen ska riskera att tacka nej till ett jobb, ingen ska hindras att flytta hemifrån och för att motverka segregation behöver vi hålla i och ytterligare öka tempot i bostadsproduktionen. Det är en uppmaning till alla inblandade och inte minst kommunerna som har ansvar för bostadsförsörjningen; sätt igång lyftkranarna och börja bygg. 

Johanna Haraldsson (S) Riksdagsledamot från Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load