Antalet konkurser ökade i länet 2017

Företagskonkurserna ökade med 17 procent i Jönköpings län under 2017 och 3 procent i hela landet. Däremot minskade konkurserna med 16 procent under december månad enligt färsk statistik från UC.

UC har under hela 2017 rapporterat om den alarmerande negativa utvecklingen i hela landet och framförallt inom två stora branscher, byggbranschen och hotell- och restaurang. Aktiebolagskonkurserna i Jönköpings län ökade med 20 procent till totalt 153.

–Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med. Ser vi tillbaka så långt som 2015 hade vi inte en enda månad med ökat antal företagskonkurser. För 2016 är det endast en månad. Jag kan tänka mig att det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning till varför det ser ut som det gör för 2017, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Enligt Richard Damberg sjönk konkurserna 2016 i nästan alla branscher, men 2017 har det varit tvärtom.

–De tänkbara anledningarna är många, och förutom bedrägerifaktorn vill jag belysa två andra faktorer, övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen och höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell och restaurang, säger Richard Damberg.

 

-----

No more pages to load