Foto: Privat

Årsmöte hos Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Läsarnyhet. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet inledde sitt årsmöte i tisdags kväll den 13/2 med information om ”Klimatsvaret”. Medverkade gjorde Per Bergström, Magnus Karlsson, Ellen Almers och Rickard Almers. De ställde frågan: Hur når vi enklast klimatmålen? Om vi frågar nationalekonomerna blir svaret: – Prissättning på koldioxidutsläpp – globalt. Klimatrörelsen är den snabbast växande rörelsen i världen.

Årsmöteshandlingarna leddes av Lars-Evert Sahlin. I styrelsen omvaldes Ingalill Dahlberg Nyberg, ordförande, Eber Fransson och  Leif Nilsson. Birgitta Andersson blev ny ledamot och Bosse Högberg är kvarstående ledamot och tillika kassör.

Motionen ”Vätterns vatten – ett riksintresse” skriven av Elisabeth Fransson Malm antogs och skickas vidare till distrikts- och Förbundskongress.

Ingalill Dahlgren Nyberg presenterade vårprogrammet med  bl a program om religionsfrihetens gränser med medverkan av  Bejamin Gerber, judiska församlingen i Göteborg och Mariam Osman Sherifay, rektor för Kista fokhögskola den 6/3  och  ”Hur har det gått för alla flyktingar” den 10/4 med medverkan av Anna-Lena Ståhle, Birgitta Andersson och vår förbundsordförande Ulf Bjereld.  Förbundskongress är förlagd till SVF den 9-10/6.  Vår kassör hade ordnat med ett lotteri och han avslutade årsmötet med en andakt.

-----

No more pages to load