Temabild. Foto: Pixabay

Assistansberättigandet rasar i Jönköping

Sedan regeringen tillträdde har antalet assistansberättigade rasat i allt snabbare takt. Det uppger nu Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Värst drabbat är Jönköpings län.

En rapport som RBU har sammanställt visar att vid slutet av 2017 var det knappt 15 000 personer i Sverige som hade statlig assistansersättning, mot drygt 16 000 vid slutet av 2014, en minskning med nästan 8 procent. Allt enligt siffror från Försäkringskassan som RBU har gått igenom.

Störst är raset i Jönköpings län, där nästan 25 procent färre har assistans idag, jämfört med för tre år sedan. I Jämtlands län är det över 15 procent färre assistansberättigade. Även Kronobergs län, Västerbottens län, Norrbottens län, Hallands län, Östergötlands län och Gävleborgs län ligger illa till. I inget län har antalet legat stilla eller ökat.

– Detta bekräftar det vi anat, nämligen att människor med funktionsnedsättning nu rasar ut ur assistanssystemet i snabb takt. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, i ett pressmeddelande.

Den stora förändringen kom efter att Försäkringskassan fått sitt regleringsbrev från regeringen inför 2016, där regeringen gav myndigheten i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen. Därefter har antalet assistansberättigade rasat och på sina håll med så mycket som en fjärdedel.

– Regeringen måste ta denna skrämmande utveckling på allvar. Nästan ingen som ansöker om assistans idag får den beviljad. Många av förstagångssökarna är barn, fortsätter Maria Persdotter.

– Föräldrar som slitit och vakat över sina barn och till slut ansökt om stöd i form av assistans tvingas nu börja fundera på att lämna bort barnet. Kommuner larmar om att behovet av barnboenden ökar. Är det så här vi ska ha det i Sverige 2018?

-----

No more pages to load