Foto: Leif Arvidsson/Anders Lundgren, Bankeryds Fotoklubb

Bankeryds fotoklubb gör det igen – skapar magiska bilder

Läsarnyhet. När slutresultatet för Månadens Bild totalt 2017 redovisades på årets sista månadsmöte i Bankeryds Fotoklubb fördes tankarna till könsfördelningen i klubbens tävlingar.

Av totalt 35 inlämnade bidrag i månadstävlingen i december var 37 % kvinnor och 63 % män, vilket motsvarar könsfördelningen i Bankeryds FK. Bland de 6 bästa placeringarna var 25 % kvinnor och 75 % män.

Beror detta på att männen är bättre fotografer eller beror det på juryns sammansättning (vid detta tillfälle var det 6 män och 1 kvinna)? Detta var dock bara en av totalt sex tävlingar, så låt oss slå samman hela årets tävlingar och jämföra! Vi hittar då 6 kvinnliga och 7 manliga bidrag bland de tre bästa placeringarna i varje klass.

I december månads tävling vann Leif Arvidsson färgklassen med sin bild ”Bryggan”. Juryn skrev: ”Den utmärkta kompositionen i strandlinjen och bryggan samt de uppstickande stenarna i ett vackert avstämt ljus tilltalade oss”.

Anders Lundgren vann den svartvita klassen med bilden ”Efter stormen” och juryns motivering var: ”Det är framför allt den fina gråskalan och det lite dramatiska men behagliga ljuset som vi tyckte om”.

Vinnare i Månadens Bild sammanlagt 2017 var Monica Engstrand i färg digitalt och svartvitt digitalt. Göran Unemyr vann i färg påsikt och Hanna Strålman i svartvitt påsikt.

Slutsats: Könsfördelningen i Bankeryds FK´s månadstävlingars toppskikt varierar och klubbens kvinnor är naturligtvis lika goda fotografer som män.
För mer information och bilder från tävlingarna se www.bankerydsfotoklubb.se.

-----

No more pages to load