Dag Hammarskjöldstiftelsen hade höstmöte

Läsarnyheter. Dag Hammarskjöldstiftelsen har alltid sitt höstmöte förlagt till den 24 oktober på FN-dagen. I år hade vi höstmötet och därefter det offentliga mötet på HLK, Jönköping University. 16 av stiftelsens styrelseledamöter var närvarande.

Mats Almlöw, ordförande i AU berättade att Dag Hammarskjöldstiftelsen har inrättat ett stipendium till student/studenter på Jönköping University som skriver ett examensarbete på programmet Internationellt Arbete – inriktning Globala studier.    Det är ett samarbete med Jönköping University och där Åsa Westermark är utbildningsledare. Årets stipendium kommer att delas ut vid en ceremoni på Jönköping University den 28/11.

Perolof Kallings har åtagit sig att försöka få fram gjutformen till Dag Hammarskjölds byst. Gjuteriet vet inte var den finns i nuläget, men Perolof Kallings lovar att forska vidare. Stadsarkivet  i Jönköping tar emot den och tänker ställa ut den om gjutformen kommer tillrätta. Dag Hammarskjölds byst finns i Uppsala, Backåkra och vid Högskolebiblioteket, Jönköping University.

I höstmötet medverkade också Sandra Kvist, ordförande i Jönköpings FN-förening. I sitt tal inledde hon med att säga: “Som vanligt samlas vi i dag för att visa vårt stöd för FN-samarbetet och för att reflektera över läget i vår omvärld och här hemma. I år finns det många skäl att uppmärksamma FN-fågorna. Sverige har fått en plats I FN:s säkerhetsråd och FN har fått en ny generalsekreterare; António Guterres från Portugal. FN har fått den mest ambitiösa utvecklingsagendan någonsin, Agenda 2030. FN behövs, inte minst i  oroliga tider som dessa. Konflikter och humanitära kriser är en del av verkligheten i vår omvärld. Som ett tragiskt resultat är rekordmånga människor på flykt. FN är beroende av att världens ledare visar politisk vilja och att de samarbetar. FN är också beroende av ekonomiskt stöd. Det humanitära arbetet är en angelägemhet även för företag, organisationer och enskilda”.

Vid det offentliga mötet som arrangeras i samarbete med Jönköpings kommun. medverkade Bo-Erik Malmvall, fd överläkare vid Ryhovs sjukhus: ”Fred och demokrati är förutsättningar för utveckling i Afrika. Tanzania och Sydsudan – två illustrativa kontraster”

Bo-Erik Malmvall berättade om hur bistånd kan lyckas och gav exemplet på sjukhuset Nkinga i Tanzania med djupa, svenska rötter som idag drivs av tanzanier med tanzaniska pingströrelsen som huvudman, men också med bestående svenska vänskapsband. Ambitionen är och har hela tiden varit att erbjuda så god och professionell vård som möjligt med välutbildad personal och modern teknik, i Tanzania råder fred, men I Sydsudan däremot, som blev en självständig stat 2011, pågår stridigheter som förhindrar en demokratisk utveckling. Många människor är på flykt och undernäring är en verklighet för stora delar av befolkningen. Även om problem kvarstår i Tanzania har freden lagt en grund för arbetet för ökade demokratiska rättigheter och en bättre ekonomisk utveckling

Till förmån för Nkingasjukhuset var det också försäljning av bl a brickor.

 

 

-----

No more pages to load