24-åringen, till vänster, bedöms skyldig för dubbelmord. Till höger Henrik Lindblom, försvarsadvokat. Tecknare: Vikky Schander

Därför överklagar Mullsjöbon sin livstidsdom

Alltför många omständigheter talar för att livstidsdömde Edvin Gyllensvaan talar sanning, när han nekar till förra sommarens brutala dubbelmord utanför Mantorp i Östergötland. Det menar hans försvarsadvokat, som nu kräver att Göta hovrätt friar Gyllensvaan helt från alla mordanklagelser.

Gyllensvaan har medgett att han varit med på mordplatsen. Han har även erkänt att han gjort sig skyldig till bedrägeri i samband med att han tagit ut pengar från ett konto tillhörande de två makar som i början av juni förra året hittades brutalt mördade i sitt eget hem utanför Mantorp i Östergötland.

Men att han skulle vara mördaren fortsätter 24-åringen från Mullsjö bestämt att förneka. Tvärtemot vad ledamöterna i Linköpings tingsrätt hävdade när de tidigare i maj dömde honom till livstids fängelse för det uppmärksammade dubbelmordet, uppger han att han inte var ensam på mordplatsen. Enligt Gyllensvaan hade han slagit följe till det mördade parets bostad med två andra män. Två män han var bekant med sedan tidigare och som han själv är övertygad om bragde de två makarna om livet efter att han lämnat dem bakom sig för att länsa det mördade parets konto i en uttagsautomat i Borensberg.

Till sitt försvar anför Gyllensvaan följande:

Tillvägagångssättet

Enligt 24-åringens advokat tyder själva tillvägagångssättet på att dubbelmordet har utförts av fler än en person. ”Tillvägagångssättet som sådant ger anledning att tro, att det har varit fråga om fler än en gärningsman.”, skriver advokaten i Gyllensvaans överklagande.

Tidpunkten för makarnas död

Viss oklarhet råder, enligt Gyllensvaan och hans advokat, kring den exakta tidpunkten för de mördade makarnas död. Enligt 24-åringens försvarsadvokat talar beräkningar för att hans klient Edvin Gyllensvaan lämnat brottsplatsen innan mordet ägde rum.

Spåren

I polisens samling av ledtrådar från mordplatsen ska det finnas flera spår – bland annat fingeravtryck – från personer man ännu inte lyckats identifiera. Spåren ska ha säkrats på ett flertal föremål som kan ha direkt koppling till morden. Bland annat har man hittat fingeravtryck från en för polisen okänd person på den stol vid vilken den mördade kvinnan satt tejpad. Även på en tejprulle som hittats slängd utanför mordoffrens hus, har man funnit DNA-spår från en hittills oidentifierad person.

Mot bakgrund av de omständigheter Edvin Gyllensvaan pekar på i sitt överklagande anser hans försvarsadvokat att det inte kan sägas vara ställt utom allt rimligt tvivel att det är Gyllensvaan som bragt de två makarna utanför Mantorp om livet.

Advokaten yrkar därför på att hovrätten ska ogilla mordåtalet mot Gyllensvaan och därmed helt fria honom från alla mordanklagelser, alternativt omvandla livstidsdomen från Linköpings tingsrätt till ett tidsbestämt straff.

Om så blir fallet ska nu avgöras vid en ny rättegång som ska hållas i Göta hovrätt under sommaren.

-----

No more pages to load