Foto: Eber Fransson

De fick stipendier av Dag Hammarskjöldstiftelsen: “vill uppmuntra ungdomar”

Läsarnyhet. Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping har i samarbete med Jönköping University beslutat att årligen ge ett stipendium till student/studenter som läser på Global Studies Program.  Stiftelsen vill på så sätt uppmuntra ungdomar till internationella studier i Dag Hammarskjölds anda.

Det första stipendiet delades ut tisdagen den 28/11 vid en högtidlig ceremoni på HLK och pristagare blev Emmy Hodén och Johanna Wängdahl för deras uppsats: ”Corporate Social Responsibility – Business strategies or social initiatives?”

Mats Almlöw, ordförande i Dag Hammarskjöldstiftelsens AU överlämnade diplom och gratulerade stipendiaterna och gav samtidigt en motivering för valet av uppsats. Därefter presenterade Emmy och Johanna sitt uppsatsarbete och slutligen fick åhörarna ställa frågor.

Vid Dag Hammarskjöldstiftelsens årsmöte den 13/3 2018 kommer Emmy Hodén och Johanna Wängdahl att presentera sitt arbete och får då den återstående stipendiesumman.

Eber Fransson

-----

No more pages to load