Sex personer och organisationer är nominerade till Jönköpings kommuns naturvårdspris 2018. Foto: Pixabay

De kan vinna årets naturvårdspris – här är de nominerade

Jönköpings kommuns naturvårdspris delas årligen ut till en person eller en organisation verksam inom Jönköpings kommun som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

 

Nu återstår sex nominerade som har uppfyllt de kriterier som har satts upp. Vem som vinner beslutas av stadsbyggnadsnämnden den 17 maj. Prisutdelningen sker i juni.

De sex nominerade är:

Familjen Levinsson i Kohult, Bottnaryd – för sitt vårdande av kulturlandskapet med bland annat kommunens äldsta och grövsta ekar.

Marita och Weine Fridell vid Ylens östra sida – för sin vård av ängs- och betesmarker och kulturminnesvård (två nomineringar).

Fladdermuscentrum, Taberg – för arbetet med att sprida kunskap om fladdermöss.

Gunnar Adolfsson, Gränna – för sitt naturvårdsarbete som ”slåttergubbe” och spridande av sin stora kunskap om slåtter och vård av föräldragården i Korparp

Hans Holmberg, Bottnaryd – för sin naturguidningar och informationsspridning om och vård av natur- och kulturmiljöer.

Magnus Thorell, Bankeryd – för sitt arbete med och kunnande i botanik, naturguidningar och arbete med Södra Vätterbygdens flora.

-----

No more pages to load