Den vanliga råttan, brunråttan (Rattus norvegicus), blir 20–30 cm lång, utan svans. Foto: Anticimex

Efter giftförbudet – så slipper du råttorna

Antalet saneringar av råttor i Jönköpings län må ha minskat det senaste året, men sett till de senaste fem åren har mängden saneringar ökat. Så här gör du för att undvika problem med gnagarna.

I Jönköpings län genomförde Anticimex 837 saneringar av råttor under 2017. Det är en minskning med 16 procent jämfört med året tidigare. Men i landet som helhet har saneringarna ökat med 9,8 procent under samma period, enligt statistik från Anticimex. De senaste fem åren har antalet saneringar ökat med 48 procent i Sverige.

– Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat. Kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver arbeta tillsammans och långsiktigt för att bekämpa råttor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex, i ett pressmeddelande.

Hårdare regler

De senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats och det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut kemiska bekämpningsmedel, det som ofta kallas råttgift. I stället behövs en kombination av åtgärder med exempelvis elektroniska och mekaniska fällor.

– Många förlitar sig fortfarande på enbart kemiska bekämpningsmedel för att bekämpa råttor. Det behövs ett förändrat synsätt och en kombination av olika metoder för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg.

Så undviker man råttor

Råttor kan orsaka allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör människor sjuka. Endast ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

För att undvika problem med råttor bör man vara noga med att inte lämna någon mat framme. Man ska även hålla rent och städat i förråd och lager, då råttor gärna bygger bon i bråte.

Håll koll på växer kring huset. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.

Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.

Man kan även använda digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där antalet råttor ökar.

Digital död för råttan: ”En väldigt bra lösning”

-----

No more pages to load