Temabilder. Foto: Emeli Appelberg

Fler söker till polisutbildningen

Intresset för att bli polis ökar. Nästan 10 000 har sökt till polisutbildningen som startar i augusti 2018.

Många poliser slutar och vissa polisdistrikt har ont om personal. Men antalet som söker till polisutbildningen ökar – dock är ökningen liten. 9 594 personer sökte i november till polisutbildningen som startar i augusti 2018. Det är något fler än vid vårens ansökningsomgång då 9 353 personer sökte.

– Nu påbörjas arbetet med att få alla som uppfyller kraven att fullfölja antagningsprocessen för att sedan påbörja utbildningen nästa höst, säger Stefan Wehlin på Polisens HR-avdelning till Polisens hemsida.

-----

No more pages to load