Foto: Pixabay

Fler vill rädda liv genom transplantation

2017 var ett rekordår för organtransplantationer i Sverige. Mest ökade antalet njurtransplantationer.

Antalet organdonatorer fortsätter att öka. Under 2017 donerade 188 personer organ. Det är tre fler än 2016 och högsta siffran någonsin för Sverige. Antalet transplantationer har också ökat. Största ökningen har skett för njurtransplantationer – 474 jämfört med 425 under 2016.

– Det är glädjande att antalet donatorer ökar, detta gjorde att fler allvarligt sjuka kunde få ett nytt organ transplanterat, säger Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, i ett pressmeddelande.

Noterbart är att Sverige dock ligger långt efter många andra länder i Europa och det skiljer sig även inom landet.

– Tyvärr råder stora regionala skillnader som utmärker statistiken och visar att siffrorna överlag borde vara ännu bättre. Där det finns ambition att öka antalet organdonationer ser vi att påtagliga förbättringar sker, säger Håkan Hedman.

Organtransplantationer 2017

Organdonationer: 188
Njurtransplantationer: 474, varav 125 med levande donator
Lungtransplantationer: 64
Levertransplantationer: 181
Hjärttransplantationer: 62
Källor: Svensk Transplantationsförening och Socialstyrelsen

-----

No more pages to load