Temabild: Pixabay

För första gången på tolv år – nu höjs barnbidraget!

Den första mars får länets föräldrar mer pengar att röra sig med varje månad. För första gången sedan 2006, höjs barnbidraget.

Höjningen är visserligen blygsamma 200 kronor per barn, från dagens 1 050 kronor per månad, till 1 250 kronor. Men för den som har flera barn ger de extra bidragspengarna, som är skattefria, en märkbar förstärkning av ekonomin.

Höjningen gäller alla som har barnbidrag – även förlängt barnbidrag. Föräldrar med delad vårdnad får halva bidraget var.

Barnbidraget betalas ut till alla vårdnadshavare till barn upp till 16 år, som bor i Sverige. Höjningen betalas ut automatiskt, senast den 20:e i varje månad.

Det är bara barnbidraget som höjs. Flerbarnstillägget ligger kvar, på oförändrad nivå:

  • 150 kronor för två barn
  • 730 kronor för tre barn
  • 1 740 kronor för fyra barn
  • 2 990 kronor för fem barn
  • 4 240 kronor för sex barn

-----

No more pages to load