Under en längre tid har andelen godkända som ska ta körkort för personbil stadigt sjunkit. När det kommer till uppkörningen klarar körkortselever i Örnsköldsvik sig bäst, medan de i Vänersborg kuggas mest, enligt Trafikverket. Foto Bertil Ericson Det kostar pengar, tid och resurser att inte klara sin uppkörning. Inte bara för den enskilde, som får bekosta provet flera gånger, utan även för samhället och skattebetalarna. Foto: Nejron Photo/Adobe Stock
Under en längre tid har andelen godkända som ska ta körkort för personbil stadigt sjunkit. Hittills i år har över 140 000 teoriprov underkänts och över 121 000 körprov. Foto: Peter Atkins/Adobe Stock Trafikskolor har en röd skylt med texten "ÖVNINGSKÖR" och privatister en grön skylt.
Foto Bertil Ericson Berit Johansson, förbundsordförande i Sveriges trafikskolors riksförbund, STR. Foto: STR

Kartläggning: Hälften kuggas på körkortet

Mer än hälften av alla som kör upp kuggar. En orsak är en övertro på sin egen förmåga. Att missa uppkörningen upplevs inte heller längre som skämmigt – vilket det gjorde i högre grad förr.

Andelen som klarade kunskapsprovet var nästan 56 procent år 2010 jämfört med drygt 45 procent hittills i år. Trenden är densamma när det gäller körproven – i år har knappt 47 procent varit godkända så här långt. Kvinnor klarar proven bättre än män.

Trafikverket är prövande myndighet och där går det åt allt mer tid och personal för att hantera lavinen av körkortsspekulanter som gör om proven flera gånger. Det här har regeringen uppmärksammat och infrastrukturministern vill ha en översyn av systemet.

Hopp om genväg

Berit Johansson är förbundsordförande för STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, och hon har själv varit trafiklärare i 17 år.

– Det har inte blivit svårare att ta körkort, vilket man kan tro, utan det är attityden till proven som har ändrats. I dag har de som kör upp inställningen att ”går det så går det”. Det är ett sätt att ta en genväg och spara tid om man lyckas, säger hon.

Men det är allt färre som lyckas.

Testar teoriprovet

Hittills i år har över 140.000 teoriprov underkänts och över 121.000 körprov. Varför det blivit så här har VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, gjort en studie över på beställning av Trafikverket. Den visar att många som gör det teoretiska körkortsprovet använder det som ett förberedande test och chansar på att de ska klara det.

De är inte ens nervösa inför att kuggas utan räknar kallt med att göra om det tills de lyckas. Få av dem förbereder sig genom att läsa på ytterligare.

Själva körprovet klarar de som börjat övningsköra i god tid bäst – inte otippat. De som blir underkända är nervösare och de tycker att det är svårare, men det är långt ifrån alla som tänker öva mera inför nästa prov. De flesta vill köra upp igen så fort som möjligt, och de tycker att förarprövaren har varit för hård mot dem.

Ta med handledaren

Berit Johansson säger att chansen att klara sig är ungefär 30 procent högre om man vänder sig till en kompetent trafikskola, jämfört med att enbart träna själv. En kombination av båda är idealisk, säger hon, och tipsar om att låta handledaren åka med under lektionerna för att kunna mängdträna effektivt.

– Det är också viktigt att kombinera teori och praktik, likväl som att man inser att ta körkort är lättare om man är strukturerad och att kunskaperna är nödvändiga för trafiksäkerheten. Bland privatisterna är det bara 35 procent som klarar proven, jämfört med dryga 70 procent bland dem som gått trafikskola. Men många väljer ändå att chansa, säger hon.

Långa köer till uppkörning

Köerna för att få göra proven har blivit långa och det är inte ovanligt att man får vänta ett halvår. En variant som blivit vanligare är att i stället åka till en trafikskola på annan ort, där kön är kortare och det är mindre trafik. Man tar en lektion på förmiddagen och kör upp på eftermiddagen. Förhoppningen är att det ska gå bättre än hemma. Men det gör det sällan.

Det kostar pengar, tid och resurser att inte klara sin uppkörning. Inte bara för den enskilde, som får bekosta provet flera gånger, utan även för samhället och skattebetalarna.

Anna Björe/TT

 

FAKTA

BÄST OCH SÄMST I LANDET

Teoriprov

Eskilstuna sämst med 39%

Umeå bäst med 52%

Körprov

Vänersborg sämst med 39%

Örnsköldsvik bäst med 58%

Källa: Trafikverket. Siffrorna är en sammanslagning av resultatet från trafikskoleprov och privata prov.

KÖRKORTSFAKTA

o Vad kostar det att köra på körskola? Tolv kronor per minut. Ett uppskattat pris för 20 körlektioner + obligatorisk halkbana + körkortsprov + körkortstillverkning är 14.000 kronor.

o Hur många lektioner behöver man? Det varierar mycket. Den som har möjlighet att köra hemma och mängdträna kan klara sig med färre körlektioner än den som inte kan det.

o Fungerar det lika i alla länder? Nej, i Danmark till exempel är det obligatoriskt att gå i trafikskola.

o Hur många kuggningar kan man ha innan man måste börja om från början med proven? Den som kuggar har två månader på sig att få godkänt på det underkända provet. Trafikverket uppmanar alla att komma väl förberedda. Krävs det fler än fyra prov så kommer man längre ned i provkön och riskerar att få börja om från början.

SÅ KAN FLER UTBILDA SIG BÄTTRE

o Det behövs mer hjälp till bra upplägg av förarutbildningen i den obligatoriska introduktionsutbildningen.

o Kombinera mera – kör privat och på trafikskola under hela utbildningsperioden.

o Mer självutvärdering av hur du som ska ta körkortet ligger till under hela utbildningen.

o Bättre utbildningsmöjligheter på andra språk.

o Feedback som ger bättre förståelse för provresultatet.

o Se över den sammanhållna tidsramen för att ta körkortet.

Källa: VTI

-----

No more pages to load