Andreas Sturesson (KD) vill inte se en arena på Jordbron. Foto: Mattias Landström/Tengbomgruppen

KD-varningen: Riv upp beslutet om fotbollsarenan annars blir det en valfråga

Kristdemokraterna i Jönköping kräver att beslutet om att bygga den nya fotbollsarenan rivs upp. Om inte det blir av, kommer KD att gå till val på att riva beslutet. Det meddelade KD på tisdagen.

– Arenabeslutet var och är ekonomiskt oansvarigt, säger Andreas Sturesson (KD), i ett uttalande.

Det var den 8 november 2017 som Kristdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att beslutet om att bygga en ny fotbollsarena på Jordbron rivs upp och att ett arbete istället påbörjas för att utveckla nuvarande arena i Stadsparken till allsvensk standard.
Kristdemokraternas motion har ännu inte blivit behandlad av kommunfullmäktige och motionen finns inte heller med bland de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Sista chansen för kommunfullmäktige att behandla motionen före valet är vid sammanträdet den 30 augusti.

– Det pågår en blocköverskridande diskussion kring arenafrågor. Vi vill vara öppna och tydliga med att om denna diskussion inte resulterar i att arenabeslutet rivs upp så kommer vi göra arenafrågan till en av våra valfrågor, säger Andreas Sturesson (KD), i ett pressmeddelande.

– Det är rimligt att väljarna får ett besked i arenafrågan före valet, inte minst då frågan engagerar många och då vi bedömer att det finns ett stort motstånd mot arenaprojektet. Därför förväntar vi oss att vår motion finns med på kommunfullmäktiges dagordning den 30 augusti, säger Andreas Sturesson (KD).

Enligt Sturesson är beslutet om en ny arena ”ekonomiskt oansvarigt”.
– Med de behov vi ser inom våra välfärdsverksamheter så är det orimligt att samtidigt genomföra ett arenaprojekt för över en halv miljard kronor. Inte minst då det finns billigare lösningar, menar kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

-----

No more pages to load