Temabild. Foto: Pixabay

Läkare missade skada efter yxhugg

En läkare på en vårdcentral i länet missade en senskada på en patient som sökte vård för ett yxhugg i handen. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

Det var efter att ha skadat handen på en yxa som en person sökte vård på en av länets vårdcentraler. Läkaren missade då att patienten fått en senskada i ett finger.

Missen upptäcktes först två dygn senare då patienten sökte vård för en infektionskomplikation. Den drabbade fick senare vård för skadan av en ortoped. Den ska inte ha lett till några bestående men.

Efter att ha utrett händelsen och vidtagit åtgärder har regionen nu lämnat ärendet för bedömning av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Sjukhuspatient började brinna efter höftoperation

Fakta

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Syftet med lagen är framför allt att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och närstående får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Vårdpersonalen inom Region Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Enligt regionens uppskattning leder omkring 60 av dessa till anmälan enligt lex Maria.

Källa: Region Jönköpings län

-----

No more pages to load