24-åringen, till vänster, bedöms skyldig för dubbelmord. Till höger Henrik Lindblom, försvarsadvokat. Tecknare: Vikky Schander

Morddömde 24-åringen svårutredd – rättspsyk får mer tid på sig

Den 24-årige Mullsjöbo, som befunnits vara skyldig till mordet i östgötska Mantorp är svårläst. Det tycker de rättspsykiatriker som fått i uppdrag att bedöma hans psykiska hälsa. Nu får de mer tid på sig att undersöka honom.

 

I dagarna var det tänkt att den rättspsykiatriska undersökningen av 24-åringen som dömts för dubbelmordet i Mantorp, skulle ge svar på om mannen är frisk nog att dömas till fängelse, eller om han ska dömas till vård. Detta sedan Linköpings tingsrätt, när 24-åringen i början av mars befanns skyldig till mordet, gav Rättsmedicinalverket fyra veckor på sig att utreda honom.

Men om 24-åringen ska betraktas som frisk eller sjuk, i lagens mening, har visat sig vara svårare än man trott. Sedan Rättsmedicinalverket meddelat att de tycker att 24-åringens psykiska hälsa är så svårbedömd att han behöver studeras under längre tid än fyra veckor, har de rättspsykiatriker som undersöker honom nu fått ytterligare ett par veckor på sig, att utreda Mullsjöbon.

Senast den 20 april ska dock den rättspsykiatriska undersökningen vara färdig.

Visar det sig då att 24-åringen lider av en allvarlig psykisk störning kan han komma att dömas till rättspsykiatrisk vård. Finner Rättsmedicinalverket däremot att han, i lagens mening, är frisk, riskerar Mullsjöbon att dömas till lagens strängaste straff – livstids fängelse.

-----

No more pages to load