Foto: Pixabay.

Nya siffror visar: Rekordrusning efter skuldhjälp

Antalet ansökningar om skuldsanering ökar rekordartat i Jönköpings län. Under 2017 ansökte 607 svårt skuldsatta om hjälp med skuldsanering, en ökning med 61 procent jämfört med 2016.

De senaste tre åren har antalet ansökningar ökat med 58 procent i länet. Det visar statistik från Kronofogden som Visma sammanställt.

–Den kraftiga ökningen är anmärkningsvärd. En del av förklaringen är att de nya reglerna gjort det lättare att ansöka om skuldsanering. Det är i dock positivt att fler svårt skuldsatta kan få hjälp att komma ur skuldsituationen, säger Ellinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors.

Det är tredje året i rad som skuldsanering ökar. Totalt ansökte 19 000 personer om skuldsanering under 2017, jämfört med 12 000 under 2016. Ansökningarna ökar i alla län och stört är ökningen mest i Östergötland med 88 procent och minst i Västmanland med 26 procent.

Möjligheten att få hjälp med skuldsanering har funnit sedan 1994 och hjälp kan man få om skulderna anses omöjliga att återbetala inom rimlig tid. Därefter betalar den skuldsatte av sina skulder i så hög grad som kronofogden anser.

– Bakom varje skuld finns en människa. Att hamna i skuld är en jobbig situation som den drabbade ofta mår dåligt av. Därför är det viktigt att personen får stöttning med att hitta lösningar ur situationen. Ett råd till den som sitter med obetalda skulder är att tidigt kontakta fordringsägarna för att få hjälp med en avbetalningsplan, säger Elinor Sjögren.

 

Tips till den skuldssatte

Tips till den som är skuldsatt:
– Se över vilka av dina levnadskostnader du kan minska.
– Upprätta och följ en budget.
– Undvik fler faktura- och kreditköp.
– Kontakta fordringsägarna för att ta fram en avbetalningsplan.
– Sök hjälp hos budgetrådgivare i din kommun.

Tips till den som skickar fakturor:
– Var proaktiv, gör en kreditupplysning innan leverans.
– Låt det inte gå för lång tid mellan leverans och fakturering.
– Upprätta tydliga avtal.
– Ha fasta rutiner för fakturering.

-----

No more pages to load