Dna-sprayen ska förebygga stöld och inbrott. Foto: Mattias Landström / Pixabay Butiker i Jönköping sprejar dna-vätska på varorna. Foto: Otto Ekevi Butiker i Jönköping sprejar dna-vätska på varorna. Foto: Otto Ekevi

Polisen om unika dna-sprejen: “Vi är väldigt positiva”

Dna-märkning är en ny metod som har börjat användas flitigt av polis och privatpersoner – för att effektivisera det kriminaltekniska arbetet mot stöld och inbrott.

– Vi har haft den här metoden ett tag och vi använder uv-lampor i radiobilarna som våra spanare lyser på misstänkta stöldgods, säger Rolf Abrahamsson, polisinspektör i polisens lokalområde i södra Vätterbygden.

Dna-märkningen är en vätska som marknadsförs i en form av sprej på flaska som tillverkas av DNA, framkallad ur växtriket, och används i syfte att underlätta för företagare och privatpersoner att återfå sitt stöldgods, samt att underlätta polisens arbete mot kriminella vid brottsutredningar.

Tekniken fungerar genom att man sprejar dna-vätskan på de stöldbegärliga föremålen och på det sättet knyter samman varje märkt föremål till ägarens id-uppgifter, som gör det möjligt för polisen upptäcka stöldgodset och spåra det till ägaren.

Här i Jönköping är polisen mycket nöjd över fördelarna med den nya DNA-tekniken.

– Det finns redan exempel i Jönköping som har lett till fällande domar. Nyligen dna-märkte våra polisspanare ett paket narkotika och kunde gripa gärningsmannen vilket ledde till en fällande dom, säger Abrahamsson.

Jönköpings spanare har på senare tid fått in mycket stöldgods och använder sig flitigt av sprejen. Även Sveriges grannländer och Baltikumländerna har varit tidiga med metoden som gett lyckade resultat.

– Ett annat exempel finns på Lidingö i Stockholm där grannsamverkan började använda sprejen efter att det många villainbrott, efter detta uppehörde inbrotten helt och hållet, så vi är väldigt positiva, säger Abrahamsson.

Alla kan använda sprejen

Dna-sprejen säljs i flaskor, där var och har en unik kod. Vätskan är osynlig för ögat. Tekniken används idag i butiker, bil- och båtägare, och kan appliceras på de flesta typer av objekt. Märkningen förväntas hålla i cirka fem år. Många sätter upp dekaler på föremål och villadörrar för att visa att dna-sprejen används och på så sätt håller tjuven borta.

-----

No more pages to load