Demonstranterna uppehöll sig i parkeringshuset Smedjan i city därav polisnärvaron. Foto: Hans Järeby

Polisinsatsen i Jönköping delvis avslutad

Delar av den storra polisinsatsen i centrala Jönköping har nu avslutats. Detta efter att demonstranterna ur NMR, Nordiska Motståndsrörelsen i den icke tillståndsgivna demonstrationen lämnat centrala delarna av Jönköping. Polisen har dock fortsatt hög närvaro i området.

I samband med den icke tillståndsgivna sammankomsten i Jönköping har två personer omhändertagits av polis. Klockan 13.15 omhändertogs en person vid Parkeringshuset Atollen, misstänkt för ohörsamhet mot polisman. Den andra personen omhändertogs klockan 13.19 på Östra Storgatan, misstänkt för störande av den allmänna ordningen.

Under polisinsatsen har 25 personer visiterats och polisen har utfört husrannsakan i bilar vid sex tillfällen. Den man i 50-årsåldern som misstänks ligga bakom sammankomsten har förhörts och misstänks för brott mot ordningslagen.

-----

No more pages to load