Naturbruksgymnasiets stall på Riddersberg ska rivas till förmån för ett nytt. Processen skulle påbörjats i april, men stallet står kvar intakt. Foto: Hans Järeby

Stallbygget på Riddersberg fördröjs

Naturbruksgymnasiets byggnation av ett nytt stall på Riddersberg som ersättning för det gamla förskjuts och blir klart tidigast nästa år. En av de fyra anbudsgivarna har överklagat anbudsförfarandet till förvaltningsrätten.

–Det är tråkigt för nu förskjuts hela processen. Vi hade planerat att ha det klart i slutet av oktober, säger Ola Lundmark rektor på Tenhults Naturbruksgymnasium.

Enligt Ola Lundmark kommer inte överklagandet upp i förvaltningsrätten förrän tidigast om tre månader. Det innebär att man inte kan börja med byggprocessen förrän i höst och det ger skolan problem, man hade räknat med att ha det klart i höst.

–Det här ställer till det rejält för oss. Vi vill inte ha byggprocessen mitt i vintern, med tanke på att det är hästar vi hanterar. När det gamla stallet rivs måste vi stalla upp våra hästar i en tredjedel av intilliggande ridhuset och det låter sig inte göras under vintern med tanke på kyla och problem med vatten. Det gör att vi får skjuta fram allt till nästa vår, säger Ola Lundmark.

Det var i december som vi skrev om att det stora omoderna stallet, en stor ombyggd mjölkladugård på Riddersberg, skulle rivas och ersättas med ett nytt modernt stall. Nu har det gått sex månader och ännu har man inte kunnat börjat rivningen av det gamla stallet och därmed bygga nytt.

På skolan har man idag´215 elever plus 15 vuxenelever, men man har möjlighet att ta emot ytterligare ett tiotal elever och det är det man strävar efter, att fylla samtliga elevplatser. Den nya stallanläggningen skulle stått klar i oktober och bidragit till det. Nu blir stallet inte färdigt förrän nästa år 2019.

–Under rivnings- och byggtiden kommer ridverksamheten att påverkas då vi använder en tredjedel av ridhuset till att stalla upp våra hästar under byggtiden, säger Ola Lundmark.

Så här är det tänkt att det nya stallet ska se ut. Det är illustrationen som ligger till grund för projektets budget, men då det delvis är en totalentreprenad kan det bli vissa ändringar.

 

-----

No more pages to load