En akut vattenläcka innebär trafikomledning på Jordbron under flera veckor. Foto: Mattias Landström / Jönköpings kommun

Akut vattenläcka i Jönköping – trafiken leds om

På grund av en omfattande och akut vattenläcka kommer trafiken vid Jordbron att ledas om. Arbetet beräknas pågå i tre veckor.

Det är på grund av en vattenläcka i höjd med OKQ8 vid Jordbron som kommunen nu tvingas genomföra ett större reparationsarbete på platsen.

Med start måndag den 11 juni kommer de två södergående körfälten vid St1-macken och ner mot Jordbron att stängas av. Trafiken leds då över till ett körfält på den andra vägbanan, vilket innebär att det blir ett körfält i vardera riktning.

Arbetet innebär även att busshållplatsen tillfälligt kommer att flyttas norrut till St1-macken. Reparationen beräknas pågå i tre veckor.

– Anledningen till att arbetet tar så lång tid är att vi passar på att göra en större förnyelse av VA-ledningarna i området som vi ändå hade behövt göra framöver. Vi arbetar tvåskift för att skynda på arbetet. Det kommer bli lite trångt på platsen i rusningstrafik, men vi hoppas att trafikanterna visar hänsyn och har överseende med att arbetet behöver göras, säger Rolf Landin, chef för drift och anläggning av vatten- och avloppsnätet, i en kommentar.

HELA LISTAN: Vägarbetena som kan skapa trafikkaos i Jönköping

-----

No more pages to load