Foto: Antonio Martinez

Varningen: Bada inte i Vättern

Jönköpings kommun avråder nu allmänheten att bada i Vättern.
Provtagningar vid Vätterstranden i Jönköping samt Oset i Huskvarna visar på otjänligt vatten.

 

Vattenproverna, som analyserats av SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, visar att badvattnet är otjänligt på grund av för höga halter av Intestinala Enterokocker.

Av den anledningen avråder nu Miljö- och hälsoskyddskontoret från bad vid Vätterstranden och Oset, enligt ett pressmeddelande.

Miljö- och hälsoskyddskontorets inspektörer kommer att sätta upp skyltar med uppmaning att avråda från bad tills resultaten av nya provtagningar är klara.

– Vi började provtagningen tidigare än normalt  på grund av att badsäsongen kom igång tidigare i år. Det ser vi nu var ett bra beslut då två badvatten visar på otjänligt resultat, säger Jenny Karlsson och Jessica Svensson, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, i pressmeddelandet.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer att gå ut med ny information när provtagningarna, som kommer att ske idag, måndag, är klara.

Hur badvattenkvaliteten är på våra badplatser kan man se om man besöker Badplatsen på Havs- och vattenmyndigheten.

-----

No more pages to load