Kjell Krantz (m). Foto: Alexandra Locking

Debatt. Släng vinstbegränsningar i den historiska skräphögen

Hur är det möjligt att skriva debattartiklar inom välfärdsområdet utan att nämna ordet kvalitet? Det skriver Kjell Krantz (m), i en debattartikel.

Hur är det möjligt att skriva debattartiklar inom välfärdsområdet utan att nämna ordet kvalitet? Är inte våra elever eller vårdtagare värda det? Däremot utgjuter gärna de socialistiska förespråkarna sin ilska över de vinster som det privata näringslivet gör inom välfärdsområdet. Regeringen har nu lämnat ett förslag om begränsningar till lagrådet. Varför gör man överhuvudtaget det? Man skapar ett problem som inte finns.

Problemet för delar av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycks vara de vinster som uppstår i näringslivet inom vård, skola och omsorg. Där hyllar man i stället nollresultat eller röda siffror inom kommunerna. Båda aktörerna näringslivet samt kommunerna får samma summa pengar för att utföra beställda tjänster. Med samma eller bättre kvalitet utför näringslivet sina tjänster billigare än kommunerna. Det är väl alldeles utmärkt. Inte ska man ifrågasätta det. Däremot ska man rikta kritik mot kommunernas slöseri med våra skattepengar som från början möjliggörs av vinstdrivande företag. ”Varje bortslösad krona är en stöld från skattebetalarna” myntade finansminister Gustav Möller (S) när det en gång begav sig. Jag instämmer med gamle finansministern. Vinst med samma eller bättre kvalitet inom näringslivet ska hyllas. Kommunernas tillkortakommanden ska ifrågasättas. Där borde man i stället gå på studiebesök hos de privata utförarna för att klara sin budget. Vinster som beskattas ger mera pengar till välfärden. Genom näringslivets effektivitet tillförs statens kassakista ett antal miljarder/år.

Det förslag som nu lämnats till lagrådet är kontraproduktivt för den välfärd som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger sig hylla. De ideologiska skygglapparna och avundsjukan mot ett effektivt näringsliv är fast förankrat. Där hyllar man i stället det offentliga som överordnat rättesnöre.
Debatten borde i stället handla om kvalitet och vilka regler som ska gälla inom våra välfärdsområden. Det är väl inte för mycket begärt. Nu präglas debatten mera av känslor där sakliga argument lyser med sin frånvaro. Fel inom välfärden begås såväl inom det privata som det offentliga. Skolor där kostnaden blir för stor läggs ned av både kommun och näringsliv. Omsorgen om våra äldre är också i många fall bristfällig. Det är just dessa problem diskussionen borde handla om – Inte om vinsten som är en nödvändighet för ett samhälle som skapar välfärd för dess invånare.

Förslaget om vinstbegränsningar bör alltså hamna i den historiska skräphögen. Valfrihet och kvalitet borde även vara vägledande för socialister. Det är våra skolelever och äldre värda. Att kommunen förbrukar för mycket pengar handlar inte om rättvisa – Det är slöseri med våra skattepengar. Det är ett kommunistiskt räknesätt som ingen läroanstalt skulle godkänna. Men när makten hägrar ändrar den kommunistiska hjärnan färdriktning. En riktning som tidigare prövats och misslyckats. Den kommer också i framtiden att göra det. Det förslag som nu lämnats till lagrådet är ett avsteg från den berömda svenska blandekonomin. Det är ett farligt avsteg som har en helt annan färdriktning än välfärd.

Kjell Krantz (m)
Jönköping

-----

No more pages to load