Temabild. Foto: Mattias Landström

DEBATT. Vi vill se en snabb utbyggnad av höghastighetsjärnvägen

” Vi kan inte vänta till 2095. Vi kan heller inte säga nej till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt. Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i Sverige måste därför påbörjas nu”, skriver Jonas Ekeroth, vd för Handelskammaren Jönköpings län, i en debattartikel.

Vi kan inte vänta till 2095. Vi kan heller inte säga nej till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt. Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i Sverige måste därför påbörjas nu. Ni som säger nej är skyldiga medborgarna ett svar om vad som är alternativet.

Vi står inför det viktigaste infrastrukturbeslutet någonsin i Sverige. Under våren fastställer regeringen den kommande nationella transportplanen och i potten ligger utbyggnaden av en höghastighetsjärnväg under vår livstid. Med regeringens förslag om en etappvis utbyggnad, i takt med att ekonomin så tillåter, kan den stå färdig tidigast 2095 enligt Sverigeförhandlingens beräkningar. Det är nästan skrattretande långsamt.

För Handelskammaren Jönköpings län är det självklart att utbyggnaden av hela höghastighetsjärnvägen måste påbörjas nu. Vinsterna med en snabb process är flera och de kommer att ge en turboeffekt för hela landets näringsliv. Vi vet också att det är först när hela systemet är utbyggt som höghastighetsjärnvägens nyttor kan realiseras. Med en etappvis utbyggnad försenas nyttorna och möjligheterna till ökad tillväxt försämras.
Därför står vi inför ett avgörande vägval.
Antingen säger vi ja till att bygga ut höghastighetsjärnvägen nu – eller nej till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt.

Höghastighetsjärnvägen är mer än bara ett infrastrukturprojekt. Det är ett samhällsbyggnadsprojekt som bygger Sverige närmare och skapar nya välmående arbetsmarknadsregioner. Det är ett projekt för hela landet.
När den står färdig blir det fullt möjligt för en familj att bo i Jönköping, där ena partnern jobbar i Göteborg och den andra i Norrköping.
Det blir lättare för företag att hitta rätt kompetens och det blir enklare för arbetssökande att leta nya jobb.
Ett nej till höghastighetsjärnvägen är därför också ett nej till en starkare arbetsmarknad och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Utan höghastighetsjärnvägen missar vi möjligheten att ta ett viktigt steg för både industrin och miljön. Efterfrågan av godstransporter på järnväg ökar samtidigt som kapacitetsbristerna på södra och västra stambanan är uppenbara. Det är helt enkelt för trångt.
Med persontrafik på höghastighetsjärnvägen frigörs det nödvändig kapacitet från stambanorna och trycket på fler vägtransporter minskar.

Ett ja till höghastighetsbanan är därför ett ja till effektivare godsflöde och bättre miljö. Det enda sättet som kan påskynda utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen är genom lånefinansiering. Då kan ett fullt utbyggt system stå klart redan 2035. En lånefinansierad utbyggnad står heller inte i vägen för drift och underhåll av det nuvarande systemet. Med en snabbare process stärker vi näringslivets konkurrenskraft, gör det enklare för företag att hitta rätt kompetens och tar ett nödvändigt kliv mot att nå de uppsatta klimatmålen. Vi står inför ett vägval. För Handelskammaren Jönköpings län är det givet vilken väg som vi ska ta. För Sveriges framtid är det viktigt att du som politiker är med och styr regeringen åt rätt håll.

Jonas Ekeroth, vd,
Handelskammaren Jönköpings län

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load