Debatt. M-avhopparnas nya krav på alliansen

Debattartikel från Demokraterna i Jönköping. Efter att ha tagit del av den kvarvarande alliansens förslag till budget 2018 har vi, Demokraterna, kommit fram till att vi inte kan ställa oss bakom ett antal poster.

Beroende på hur oppositions budget ser ut i sin helhet, kommer vi att ta ställning till helheten. För att förtydliga vissa delar av lagt budgetförslag från den styrande minoriteten vill vi redan nu framhålla ett antal poster där vi kommer att lägga fram egna yrkanden/krav. Dessa är i jämförelse med alliansens förslag. (mnkr = miljoner kronor)

Lekplatser: 4 mnkr mer än alliansen (alliansen 5 mnkr)
Iordningställande av Södra entrén till Stadsparken: Utgår (alliansen 2 mnkr)
Iordningställande av Norra entrén till Stadsparken: 4 mnkr (alliansen 0 kr)
Knektaparken för att klara de stora evenemangen: 1 mnkr (alliansen 0 kr)
Trädplanteringar: 1 mnkr mer än alliansen
Dunkehalla åns iordningställande: 1 mnkr mindre än alliansen (2 istället för 3)
Hamnar, Gränna, Visingsö inklusive pirar: 3,5 mnkr mer än alliansen (alliansen 1,5 mnkr)

Total ökning av investeringsbudgeten är 10,5 mnkr. Detta är viktiga investeringar för medborgarna och detta ska prioriteras.

Demokraterna kommer att lägga dessa förslag i kommande budgetfullmäktige i oktober. Visar det sig att den kvarvarande alliansen kan ställa sig bakom våra förslag så kommer vi sannolikt att också stödja deras budgetförslag i övrigt. Detta med reservation för vad opposition och även Sverigedemokraterna presenterar för budget. Den form av ”hot” som det moderata kommunalrådet uttalade i JP tidigare om att de avser att avgå och därigenom så ska samtliga poster väljas om tar vi med en nypa salt. Detta då det inte riktigt fungerar så, utan det går absolut att byta styre utan att välja om representanterna i de olika nämnderna. Det finns det flera tidigare domslut på.

Vi rekommenderar nämnt kommunalråd att läsa såväl kommunallag som prejudicerande domstolsdomar.

Demokraterna Jönköping
Ola Helt
Carin Berggren
Anders Jörgensson
Anne Marie Grennhag
(ledamöter, kommunfullmäktige)

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till JKPG News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.

-----

No more pages to load