Det är viktigt att se till att utländska åkerier alltid får betala när de åker på svenska vägar, anser Peter Perssson (S). Foto: Mattias Landström / Pressbild

Replik: Propagandan från Moderaterna har inte skrämt branschen

”Viktigt är att vi med tekniken som systemet innebär, kan kontrollera transporterna och se till att utländska åkerier alltid får betala när man åker på svenska vägar. Moderaterna skriker som vanligt i högan sky när de hör ordet skatt.” Det skriver Peter Persson (S) i en replik på en debattartikel av Mats Green (M) och Jessica Rosencrantz (M).

DEBATT. I åtta år hade en moderatledd regering möjligheter att ta itu med illojal konkurrens i yrkestrafiken som hotar seriösa företag och dumpar löner och anställningsvillkor för arbetare. Under åtta år åstadkom Moderaterna ingenting.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen vidtagit en rad åtgärder. Förlängning av tider och bötesbelopp vid så kallad klampning (hindrande av fortsatt färd) vid regelöverträdelser. Satsning på 100 miljoner för fler trafikpoliser och utökade kontroller. Skärpt beställaransvar, att den som beställer transporten ska kontrollera att allt följer regelverk. Vinterdäckskrav på alla hjulaxlar. Detta är några exempel på åtgärder för att stoppa fusk och illojal konkurrens.

Regeringen har också utarbetat ett förslag om vägslitageavgift som nu skickats på remiss. Syftet är att ersätta dagens tidsbaserade system med en vägslitageskatt är att skapa ordning och reda i branschen och bidra till miljövinster. Förslaget är en inriktning utan angivande av kostnader och stora regionalpolitiska hänsyn ska tas. Viktigt är att vi med tekniken som systemet innebär, kan kontrollera transporterna och se till att utländska åkerier alltid får betala när man åker på svenska vägar. Moderaterna skriker som vanligt i högan sky när de hör ordet skatt.

Men jag noterar att de som kan frågan har en annan uppfattning. Sveriges Åkeriföretag har bland annat gjort följande uttalanden: ”Sveriges åkeriföretag är positiva till förslaget som kom ut idag, det ligger väl i linje med den utredning som vi själva tagit fram. Det är ett framsynt förslag, och differentieringen utefter geografi och trafikintensitet.” Transportarbetareförbundet är odelat positiva.

Propagandan från Moderaterna har uppenbarligen inte skrämt branschen. Men däremot avslöjas deras egen okunnighet och oförmåga.

Peter Persson (S)
Riksdagsledamot Jönköpings län

DEBATT. Kilometerskatten slår stenhårt mot Jönköpings län

-----

No more pages to load