Kjell Krantz (M). Foto: Alexandra Locking/Mattias Landström

Kjell Krantz (M): Kriminella personer anfaller vår demokrati

“Staten, vår regering och riksdag har nu en viktig uppgift framför sig. Att återföra Sverige till full demokrati som ska gälla hela landet. Inga särskilda utsatta områden ska finnas. Inga hot mot poliser, övrig blåljuspersonal eller politiker ska förekomma”, skriver Kjell Krantz (M), i en debattartikel.

DEBATT. Var är vi? Polisbilar som sätts i brand. Detonationer utanför polisstationer. Explosion utanför polischefs dörr. Smällar utanför åklagares hus. Ungdomsgäng omringar poliser och fritar en kompis. Vittnen som är skrämda till tystnad. Lägg därtill övriga anfall på blåljuspersonal och hot mot politiker. Listan kan göras väsentligt längre. Vad är detta för något? Vad är den gemensamma nämnaren?

Det är kriminella personer som går till anfall mot innersta kärnan av vårt försvar för demokrati. Det är samhällsomstörtande verksamhet. Denna utveckling har pågått under alltför lång tid för att vara godkänd. De små stegens tyranni har blivit en norm som tycks ha ”accepterats”. Vem kunde tänka sig denna utveckling för ett antal år sedan? Att ge sig på poliser och hela rättssystemet borde ju vara otänkbart. Respekten för poliser och därmed vår demokrati har urholkats. Rättssystemet är på sikt hotat. Staten förmår inte upprätthålla sitt samhällskontrakt för sina medborgare. Ett samhällskontrakt som innebär att polis och övrig blåljuspersonal obehindrat ska kunna upprätthålla lag och ordning. Förstår inte staten sin uppgift när vårt samhällssystem urholkats? Vårt demokratiska system som våra förfäder så länge fått kämpa sig till är nu i gungning.

Jag tror nog att staten förstår allvaret i det som nu händer. Problemet har varit och tycks vara att våra folkvalda med olika regeringar har lutat sig mot naivitetens räcke. Så länge det håller sker inga större förändringar. Räcket har dock på senare tid börjat svikta och våra politiker tycks ha vaknat. Sverige har levt i sin egen bubbla av självgodhet och skapat en bild som inte stämmer. I detta vacuum har det kriminella Sverige vuxit fram. Nu får svenska folket betala priset. De kriminella har tagit för sig och ”ockuperar” nu delar i vårt samhälle. Staten måste nu slå tillbaka med största möjliga kraft för att för att befria ”ockuperade” områden samt återskapa full demokrati i vårt land.

Polisen som är ytterst ansvarig myndighet måste få de resurser som krävs för att återskapa ett lugnare Sverige. Har de rätt verktyg i sin låda? Regering och riksdag måste se till att de har det. Hur kan polisen annars göra rätt för sig? För att klara av sin uppgift måste polisen få hjälp av statens hela arsenal av myndigheter. Att sedan organisera insatser mot våra våldsverkare är A och O.

För att förstå allvaret i det som nu pågår bör rätt brottsrubricering gälla. Då det smäller utanför en polisstation blir rubriceringen allmänfarlig ödeläggelse. Det är den rubricering som gäller idag. Men stämmer den med det brott som begås? Syftet är ju att skrämma polisen till tystnad och därmed ett steg bort från demokratin. Samhällsomstörtande verksamhet eller annan lämplig rubricering som pekar på allvaret bör införas. På ett rättssäkert sätt bör anonyma vittnen tillåtas. Klarar Danmark och Norge av det bör storebror Sverige också göra det. Straffrabatten för unga mellan 18-21 år bör utgå. När man är 18 år får man rösta. Man anses då vara mogen att ta ansvar för sitt liv och leverne. I det ligger att ta avstånd från kriminella handlingar, annars blir det kännbara påföljder utan rabatt. Vid yngre åldrar är det oftast sociala myndigheter som ska leda vilsna själar på rätt spår. Här blir det inga kännbara konsekvenser relaterat till det brott som begås.

Staten, vår regering och riksdag har nu en viktig uppgift framför sig. Att återföra Sverige till full demokrati som ska gälla hela landet. Inga särskilda utsatta områden ska finnas. Inga hot mot poliser, övrig blåljuspersonal eller politiker ska förekomma. Demokratin har våra tidigare generationer kämpat sig till. Vi ska alla se till att försvara den för att lämna över den i samma skick till nästa generation. Vart är vi på annars på väg?

Kjell Krantz (M) Jönköping

-----

No more pages to load