När jag var barn på 90-talet var fri kollektivtrafik en självklarhet, skriver krönikören Otto Ekevi. Foto: Mattias Landström

Otto Ekevi: Gratis kollektivtrafik är en vinst för samhället

Kostnaderna för tillverkning av biljetter och löner till kontrollanter är ett enormt resursslöseri. Gratis kollektivtrafik är den bästa lösningen för att minska farliga utsläpp, skriver Otto Ekevi i krönikan.

KRÖNIKA. Kollektivtrafiken är idag ett dyrt strukturellt problem. Din arbetsgivare är beroende av din möjlighet att ta dig till jobbet – en förutsättning för att arbete och socialt liv ska fungera. Det är en del av din arbetstid, men det är du som betalar. Billigt är det inte heller, i Jönköping betalar du 30 kronor – även om man bara ska åka några hundra meter.

Idag måste busschauffören, förutom att köra bussen, ta hand om folk som kliver på längst fram, ta betalt med kort, få vänta på att kvittot ska komma, men som inte kommer för att kvittorullen är slut. Sedan ska kontrollanter stiga på, begära id-handlingar och ge dig böter för borttappat kvitto. Den här processen skapar långa köer och kostar massor av pengar.

Istället för allt onödigt jobb skulle passagerare kunna stiga på genom bussens alla dörrar – och låta spärrvakter och kontrollanter ägna sig åt viktiga saker – som att skydda busschaufförers säkerhet, trygghet och trivsel.

Varje bil som går på fossila bränslen är ett hot mot planetens framtid, liksom varje bilägare belastar samhället. Införandet av nolltaxa skulle vara det bästa sättet att uppmuntra människor att lämna bilen i garaget. Få åker buss eftersom bilen är billigare och bekvämare. Dagens trafikordning är inte bara ett kolossalt klimathot – den omöjliggör för samhället att bygga socialt hållbara städer i framtiden.

Det finns redan fri, skattefinansierad kollektivtrafik i Sverige. När jag var barn på 90-talet i Kristinehamn hade kommunen fri kollektivtrafik som gjorde att jag kunde åka på äventyr och hälsa på kompisar. Det var en självklarhet då, men projektet lades ner 2002 trots att det hela medförde att var femte resenär valde bussen framför bilen.

Den fria kollektivtrafiken har testats på flera orter och idag har tre kommuner, Avesta, Kiruna och Halstahammar, nolltaxa på sina bussar. I Avesta, med 22 000 invånare, har detta lett till att Avesta, tillika Kiruna, flerdubblat antalet kollektivresenärer. Det har hjälpt föräldrar att spara tid och pengar genom att inte behöva skjutsa sina barn i onödan – och underlättat för ungdomar att ta sig till och från aktiviteter. Det blir en avgift för kommunen, men en vinst för civilisationen.

-----

No more pages to load