Det finns inget mål, ingen destination och vi tycks stå still på en och samma hållplats, skriver krönikören Otto Ekevi. Foto: Riksbanken/Pixabay

Otto Ekevi: Pengar gör oss psykiskt sjuka

Vi lär oss i skolan om företagande och karriär, men vi lär oss inte hur vi hanterar livet, en livskris, eller vart vi vänder oss när en förälder går bort, skriver Otto Ekevi i krönikan.

KRÖNIKA. Ångest och depressioner ökar kraftigt bland barn och unga vuxna. Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen har den psykiska ohälsan ökat med 100 procent hos barn mellan 10-17 under de senaste tio åren. Bland unga vuxna, i åldern 18-24, har det skett en ökning på nära 70 procent.

Forskarna har ännu inte något svar på varför diagnoserna har skjutit i höjden, men troligtvis är hela samhällsstrukturen i sig en bidragande orsak till psykisk ohälsa.

Den märkbart största gruppen i Socialstyrelsens rapport är kvinnor i åldrarna 18-24 år. Många unga kvinnor lever idag med ständig stress. De förväntas ha lång utbildning och ännu längre arbetserfarenhet för att ens ha en chans till lågavlönat jobb – vilket leder till utbrändhet och psykisk sjukdom.

Män är överrepresenterade i antalet självmord – de anser ofta att känslor och svaghet är omanligt – vilket gör att de avstår från att söka vård och istället tar sitt liv.

I en miljö där det saknas riktning eller mål, där råder alkoholism, depression och söndagsångest inför måndagens meningslösa arbetsvecka.

För vad är det vi jobbar för? Vem jobbar vi för och vart är vi på väg? En människa kan åstadkomma vad som helst här i livet – så länge hon vet vart hon är på väg.

Men många känner just att de inte är på väg någonstans. Ungdomar får ångest av det faktum att livet endast tycks gå ut på att jobba och tjäna pengar. Det finns ingen framtidstro, inget mål, ingen destination och vi tycks stå still på en och samma hållplats.

När du väl blir sjuk och tar första steget till att söka hjälp är antidepressiva läkemedel det första en läkare förslår. En så kallad quick fix. Karriärsamhället har inte tid för medborgare som mår psykiskt dåligt och ramlar av den konventionella samhällsstegen. Om du är driven och tjänar pengar är du en vinst för samhället, om du mår dåligt är du bara en förlust, en belastning.

Trots att Sverige har det bättre ekonomiskt ställt än någonsin tidigare, så visar undersökningarna att psykisk ohälsa bara fortsätter att öka. Varför? Därför att lycka som bekant inte kan köpas för pengar.

Vi lär oss i skolan om företagande och karriär, men vi lär oss inte hur vi hanterar livet, en livskris, eller vart vi vänder oss när en förälder går bort.

-----

No more pages to load