Helene Petersson (S): ”Viktigt att vi kan komma överens i en sådan här viktig fråga”

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommit överens om ett stort antal insatser för att möta de stora flyktingströmmarna.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att vi kan nå breda kompromisser i en sådan central fråga, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Petersson.

Under fredagen presenterade regeringspartierna tillsammans med M, FP, KD och C ett stort antal förslag på hur Sverige ska arbeta för hantera de stora flyktingströmmarna. Bland annat är alla de sex partierna nu överens om att alla kommuner har ett ansvar att ta emot flyktingar.

– Att vi har tagit sådana steg framåt när det gäller anvisningslagen är bra. För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att alla kommer ska ta emot och hjälpa till. Det är också viktigt att det tillkommer ytterligare drygt 10 miljarder kronor till kommunerna för att hjälpa dem att hantera situationen, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Petersson.

Hon tycker också att det är bra att partierna har kommit överens om att ge möjlighet för nyanlända lärare att undervisa.

– Skolan har en svår situation framför sig och det är därför viktigt att vi tar tillvara på alla kompetenser.

Vidare innehåller överenskommelsen en tidsbegränsad lagförändring som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd införs under en begränsad tid.

– De tillfälliga uppehållstillstånden är på tre år och därefter omprövas frågan. Det är inte vår huvudprincip, men samtidigt får vi komma ihåg att den här situationen vi står inför just nu är unik. Överenskommelsen innehåller också flera viktiga undantag för exempelvis barnfamiljer, säger Helene Petersson.

Även det socialdemokratiska kommunalrådet i Jönköping, Ilan De Basso, tycker att överenskommelsen är bra då den ger kommuner och myndigheter arbetsro att planera arbetet långsiktigt.

– Samtidigt är det också viktigt ur en parlamentarisk synvinkel att det går att skapa enighet kring en sådan viktig fråga. Detta ger förutsättningar för bättre ordning och reda.

-----

No more pages to load