Miljöpartister “Rätten till rent vatten”.

Under stämman avhandlades bland annat punkten “Rätten till rent vatten”. Under den punkten antog stämman följande uttalande:

“Vi har ett stort ansvar att förvalta och försvara ett rent vatten till kommande generationer. Ett reellt hot mot våra dricksvatten är en gruvetablering i Norra Kärr, som påverkar såväl Vättern som Svartåns avrinningsområde.

Hot mot vårat vatten
Andra hot är t ex kemiska bekämpningsmedel, kemikalier och läkemedelsrester.
För att slå vakt om våra dricksvatten förordar Miljöpartiet de gröna i Jönköpings län, att försiktighetsprincipen ska gälla.

Vi skall motverka alla tänkbara hot mot grundvattnet, sjöar och vattendrag. Vatten, vårt viktigaste livsmedel – en källa till liv!

Höststämman i Habo den 24 oktober 2015
Miljöpartiet de gröna i Jönköpings län”

-----

No more pages to load