Jämställdhetsminister Åsa Regner besöker Jönköping

Jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Besöket sker efter inbjudan från Jämställdhetsrådet i Jönköpings län.

Jämställdhetsministern kommer bland annat att träffa  Jönköpings kommuns kommunutvecklare samt delta på Jämställdhetsrådets seminarium med tema ” På väg mot Jämställdhet” för att informera om regeringens jämställdhetspolitik samt få del av länets arbete och goda exempel med efterföljande dialog.

– Jämställdhetsarbetet tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter under devisen att alla människor är födda fria, har lika värde och ska vara fria från all diskriminering. I vår strävan att ha ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer är det en självklarhet att arbeta för jämställdhet.

Därför är det extra glädjande att jämställdhetsminister Åsa Regnér visar intresse för länets jämställdhetsarbete och besöker oss, säger landshövding Minoo Akhtarzand tillika ordförande för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län.

-----

No more pages to load