Kommunalrådet Carin Berggren (M) Foto: Mattias Landström

Carin Berggren:Hur blir det så här?

På Kommunfullmäktige den 21/10 påstod representanter från Miljöpartiet att Sannaängen inte har några naturvärden. Man ställe sig därmed bakom förslaget att bebygga Sannaängen. 
I en motion till Regionfullmäktige skriven den 9/10 av representanter för Miljöpartiet med rubriken “Slå vakt om åkermarken”. Precis som rubriken beskriver handlar den om att det i allt större utsträckning bygger bostäder, gör P- platser och köpcentra på värdefull åkermark. Miljöpartiet vill avslutningsvis stoppa den allvarliga minskningen av åkermark.
 
Sannaängen ligger förvisso förhållandevis centralt. Men är ändå per definition åkermark. Den unika miljön som Sannaängen är, borde MIljöpartiet, precis som man tidigare gjort värna!
 
Carin Berggren Kommunalråd (M)

 

-----

No more pages to load