Ebba Busch Thor och Bert Karlsson. Foto: Emma Bratt

Fullsatt när Bert Karlsson ställde Busch Thor mot väggen

Under onsdagskvällen intervjuade Bert Karlsson Ebba Busch Thor inför kommande valet i september. Platsen var Harrys och på agendan stod bland annat sjukvård, äldreomsorg och polis. Men vad som väntades bli en ”tuff” utfrågning, visade sig vara ganska snäll.

Under onsdagskvällen besökte mångsysslaren Bert Karlsson och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor Harrys i Jönköping. Anledningen? Konceptet ”Tuffa frågor – snabba svar”-  en förvalsturné där Karlsson frågar ut Busch Thor inför valet i september.

Harrys var fullsmockat med Jönköpingsbor. Det kan tyckas konstigt att en utfrågning mellan en partiledare för ett parti sittandes i riksdagen och Bert Karlsson hålls i restaurangdelen på Harrys, med tanke på utrymmet. Tyckte arrangörerna själva att det var ett bra val av lokal? Gamla som unga var i alla fall på plats för att se Ebba Busch Thor ställas mot väggen. En vältalig Busch Thor svarade på frågor från Karlsson och publiken, men det blev aldrig riktigt ”tufft”. Det brände aldrig till i debatten. Vilket är förvånansvärt, med tanke på att Karlsson inte direkt är känd för att hålla tillbaka. Nej, han säger vad han tycker och tänker om det mesta. Något han också gjorde, men mer om systemet i stort än om Kristdemokraternas politik. Karlsson levererade skämt, anekdoter och en irritation över äldrevård, sjukvård och migrationsverket, snarare än vassa frågor till Ebba Busch Thor.

Många har blivit förvånade över Karlssons medverkan i Busch Thors förvalsturné. Något han själv svarar följande på.

– Jag gillar Ebba. Det är viktigt med unga tjejer i politiken. Sen är jag pensionär och ser hur fattiga pensionärer har det. Jag kan inte se på fastän jag har det bra, det är hemskt. Lill Babs och jag höll faktiskt på med en debattartikel om just pensionärers situation. Sen har vi det här med sjukvården. Löser vi inte landstingsfrågan, så kommer vi inte att lösa någonting, det ska jag säga dig, säger Bert Karlsson.

Folkmassan på Harrys
Folkmassan på Harrys. Foto: Emma Bratt

Huvudfokus under utfrågningen var några av Kristdemokraternas hjärtefrågor – äldreomsorg, sjukvård och polis. Vilket verkade falla Busch Thor i smaken.  Hon pratade om att äldreboenden måste prioriteras framför kommunala skrytbyggen och att staten ska få huvudansvar för sjukvården i Sverige, istället för landsting som det ser ut nu. Busch Thor utlovade också 10.000 nya poliser. Hur ska kristdemokraterna då hålla kvar nuvarande poliser och locka fler till yrket? Jo, genom löfte om fler kollegor, en lönehöjning på 4000- 5000 kr till de som är ute på fältet och en ettårig polisutbildning. Tanken är att denna ettåriga utbildning ska komplettera ordinarie, för att få in fler poliser snabbare. Busch Thor menar att kommuner idag tar in väktare, som har gått en två veckors utbildning, för att hantera efterfrågan. Något som hon tycker är ohållbart. Om dessa frågor blir verklighet återstår att se.

Andra punkter som togs upp var rättsväsende, privatisering och migration. Kristdemokraterna är för privatisering. Enligt Busch Thor utesluter höga kvalitetskrav och rimliga ersättningsnivåer stora vinster i välfärden. Hon talade också om asylrätten. Att de som behöver skydd och hjälp ska veta att de har en fristad i Sverige, samtidigt som ett beslutat nej till att få stanna måste gälla.

Busch Thor försökte under hela utfrågningen att lägga svaren på en lokal och human nivå. Det var prat om hennes egen morfar Åke. Om en pensionär, som fick vänta fyra timmar hemma i sin lägenhet på hjälp.  Om att lika många personer som antalet boende i Växjö, får vänta 90 dagar på operation inom sjukvården. Busch Thor passade även på att lyfta politikerna inom Kristdemokraterna i Jönköping och att ge en och annan känga till sittande statsministern Stefan Löfven.

Avslutningsvis tackade Busch Thor alla som hade tagit sig tid att komma och lyssna på utfrågningen. Därefter höll hon ett brandtal om att Sverige behöver förändring. Att Sverige ska vara ett land som det går att lita på, där sjukvård, äldrevård och polis fungerar. Busch Thor markerade klart och tydligt att hon tycker att svaret på detta är en alliansregering. Hon talade även om att Kristdemokraterna har agerat när andra har ”snackat”. Att partiet var de som fällde decemberöverenskommelsen och utkrävde ansvar i säkerhetsskandalen kring Transportstyrelsen.  Som vanligt när det gäller politiker, måste dock allt tas med en nypa salt.

Trots att Busch Thor gav ett trovärdigt och professionellt intryck, är det mer än prat som ska till för att en verklig förändring ska ske. Det hela ligger heller inte bara i Kristdemokraternas händer, eftersom att de måste regera tillsammans med andra partier. Något som gör att det inte är säkert att alla förslag går igenom oavsett. Om det blir mer agerande än ”snack” från Kristdemokraternas sida och om förändring faktiskt sker, återstår att se i september.

Ebba Busch Thor och Bert Karlsson. Foto: Emma Bratt

Efter utfrågningen passade JKPG News på att ställa några frågor till Ebba Busch Thor.

Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti, där varje person över 85 år ska ha rätt till plats på ett äldreboende om de vill. Hur blir det för de som är yngre, men har mer behov av plats?

–Många äldre upplever en stor otrygghet. Vi säger inte att man per automatik ska hamna på ett vård och omsorgsboende, som har tunga vårdinsatser dygnet runt. Utan det kan handla om servicehus, trygghetsboenden eller seniorbostäder.  Men det måste finnas möjlighet att komma till ett anpassat boende. Vi har äldre som i vissa fall blir inlåsta i sina egna hem och ändå nekas plats på äldrebostäder och så kan det inte vara.

Ni vill införa vårdserviceteam, kan du berätta mer om vad det innebär? 

– Det handlar om att vi idag har väldigt många sjuksköterskor och undersköterskor på våra sjukhus som är totalt överbelastade.  De förväntas utöver att ge vård och omsorg, också stå för patienttransporter, ta lunchbeställningar och städa ur patientrum när någon lämnar. Detta menar vi är serviceinsatser som andra medarbetare och anställda kan komma in och göra. De har då lite mindre vårdutbildning och gör serviceuppgifterna, samtidigt som undersköterskor och sjuksköterskor frigör mer tid för patienter.

Kristdemokraterna vill införa kvälls och helgöppet på vårdcentraler och jourläkarmottagningar, hur ska ni få till det i ett system som redan är överbelastat?

–Vi kommer att lägga 27,5 miljarder mer än den sittande regeringen på vård om omsorg de kommande tre åren. Sen tycker vi inte att alla vårdcentraler ska ha kvälls och helgöppet. Det kan inte ersätta att man har för få tider eller jobbat för dåligt på dagen. Det är dyrt att ha kvälls och helgöppet. Men det borde vara ett alternativ för de som annars åker till akuten om man får problem på kvällen, eller inte har möjlighet att komma till en vårdcentral på dagtid för att man har den typen av jobb.

Ni vill att alla ska ha tillgång till en fast läkare. Hur blir det om patienten inte är nöjd med den tilldelade läkaren?  

–Man måste ha möjlighet att byta läkare. Men det här att man hela tiden möter olika vårdkontakter, det är inte bra. Det funkar för en del. Men de som är kroniker eller multisjuka och många av våra äldre, måste kunna ha fast läkarkontakt.

Kristdemokraterna vill ge andra aktörer än den statliga myndigheten möjlighet att hjälpa nyanlända till arbetsmarknaden. Vilka krav ställs på dessa aktörer? Det känns som om det lätt kan betyda vinster för företag och ett utnyttjande av nyanlända?

–Vi tycker att exakta detaljer ska sättas på kommunal nivå. Det är därför vi är väldigt glada över att Andreas Sturesson faktiskt idag, i kommunstyrelsen i Jönköping, har fått igenom ett förslag som just visar på hur man kan införa integration från dag ett på kommunal nivå. Och då får man sätta kriterierna där. Dels är en begräsning att det inte ska vara heltid, för man bör även ha möjlighet till språkundervisning och ta del av samhällskunskap. Sen måste det vara sjysta företag som behandlar alla anställda lika.

Ni vill införa karriärtjänster för lärare, att lärare har möjlighet att få mer lön och utveckling, genom två nya tjänster i form av en förstelärare och en lektor. Hur blir det med lönerna för de som behåller sin vanliga lärarposition?  

–Där måste man ha en rimlig löneutveckling löpande, så är det. Men ett stort problem som läraryrket har idag, är att det inte finns så många karriärvägar och att då hamnar alla på samma lönenivå. Då finns det inte möjlighet att få en bättre löneutveckling eller utvecklas inom yrket.

Kristdemokraterna säger att ni vill arbeta för ett hållbart klimat och inte sänka den globala uppvärmningen mer än 1,5 grader. Nästan 15% av det totala växthusgasutsläppet kommer enligt Livsmedelsverket ifrån djurproduktion. Ändå har ni inte med något kring detta i era politiska punkter, hur tänker ni där? 

– Vårt stora fokus ligger på att minska utsläppen inom transportsektorn. Det är därför vi är positiva till att man ser över järnvägsnätet och underlättar att människor kan åka med tåg. Och omställning till att fler privatbilar drivs på el. Men vår grundhållning kring lantbruk och till både mjölkbönder och köttbönder,  är att det är inte är en miljöfarlig verksamhet. Det är positivt att vi håller våra landskap öppna, genom ett aktivt jordbruk i Sverige. Sen måste människor i Sverige ta ett ansvar för att kanske äta lite mindre kött, av bättre kvalité och gärna svenskt.

-----

No more pages to load