Lars-Åke Lagrell Foto: Krister Leimola

Lagrell: “Det är helt unikt för svensk fotboll- ett demokratiproblem”

– Jag har 30 års erfarenhet och aldrig i svensk fotbollshistoria har detta skett tidigare.

Det är tydligt när vi talar med Lagrell att han både är frågande och upprörd av den aktuella situationen.
– Jag ska prata med flera av de företag som har dragit sig ur, jag vill få mer information om varför de har gjort som de har gjort. Det är viktigt att någon ställer frågor.
Men Lagrell menar att vissa företagsledare och företag får göra vad de vill med pengarna, bland annat Stig-Olof Simonsson från Simonssongruppen och likaså Anders Palm som företräder Versonli Invest.
– Jag kan inte lägga mig i vad de har gjort och vad de kommer att göra, de får givetvis göra vad de vill med sina pengar.

Brevet är motsägelsefullt
Men ett företag som Lagrell själv är styrelsemedlem i är HSB. Han förstår inte hur de har kunnat skriva under och påtala att de inte skriver under på värdegrunden.
– Jag undrar om det stämmer överens med deras egna värderingar att på det här sätter försöka tvinga på en förening som man har gett stöd och påverka hur de ska välja styrelseledamöter. Om ingen utkräver svaren, ja då accepterar man ju läget. 

Har HSB gjort fel här?
– Jag kan inte säga att de har gjort fel, men jag ska ställa frågor. Jag vill förstå om det stämmer överens med deras värderingar. De talar ju själva om värderingar i brevet, och där glömmer de att Sune sedan i slutet av sommaren har ställt sin plats till förfogande.

Kritiken är osaklig
Privatpersoner som tidigare har givit pengar, ja där kan man ju bara tycka att de gör fel eller rätt, men stor företag som talar om värdegrund, de har ett annat ansvar, det menar Lagrell.
– Palm får göra vad han vill med sina pengar, men sedan förvånar det mig att en gammal Södrait ställer sig i ledet och inte ser till klubben som helhet. Det är ju bara att konstatera, det skadar Södra. Och det är precis det som är avsikten från den som har formulerat brevet, den som har drivit igång det. 
Vem har drivit igång det?
– Det är helt uppenbart vem det är för oss andra.
För de som det inte är lika uppenbart om vem som ligger bakom det här, så vem är det?
– Jag säger bara det att det för alla är helt uppenbart i bland annat J-Södras styrelse vem som står bakom det hela.

Enligt Lagrell, kontaktade en tidigare ledamot honom och berättade att han kände igen alla formuleringar och det är helt klart vem det är som står bakom det här. Och vem som kan ha nytta av det här. 
Varför skulle bara en person ligga bakom det här?
– Det får ni och alla andra fundera på vem det kan vara.

Titta på avsikten
Lagrell påtalar vikten av att se på vad avsikten är, det vill säga- påverka ordförandevalet.
– Det är det allvarliga i det här, man försöker påverka valet av ordförande. En ideell förening ska inte påverka vem som ska bli ordförande, det är andra som ska avgöra det. Det är ett demokratiproblem. 

Emma Krantz
emma.krantz@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook 

 

-----

No more pages to load