Rallarloppet inställt – ersätts med ReservRallarn

Klassiska Rallarloppet 2016, inställt och framflyttat meddelar Rallarloppets ledning. Rallarloppets tävlingsledning med 15 ansvariga huvudfunktionärer har fattat det svåra och väldigt tråkiga, men enhälliga beslutet att ställa in Rallarloppet på söndag 31 januari.

Orsaken är det  det rådande milda väderomslag som dramatiskt kastat om förutsättningarna för loppet på mindre än 1 dygn. Ett jättesvårt beslut då vi idag måndag har snö längs i stort sett hela banan, men det är en snöbädd som tyvärr är väldigt mjuk och under avsmältning allt tunnare skriver Tävlingsledningen Rallarloppet.

Tävlingsledningen strävar ändå efter att få till ett Rallarlopp 2016. Speciellt med tanke på att fjolårets lopp också blev inställt. Så vi gör som ifjol att efter Vasaloppet, i mitten på mars , så kommer de bjuda in till en reservRallarlopp 2016. Detta under förutsättningar att det går att åka skidor på banvallen, där Rallarloppet har sin själ.

ReservRallarn blir som arrangemang av enklare karaktär och distanserna kanske kortare, men kommer likväl räknas in i Rallarmedaljen , Jönköpingsklassikern och Smålands Långloppsserie.

-----

No more pages to load