J-Södra får ett poäng efter matchen mot Östersund trots allt. Foto: PeaX Svensson

KLART: Så slutar skandalmatchen

J-Södra överklagade disciplinnämndens beslut att ge Östersund segern med 3–0 i skandalmatchen på Stadsparksvallen. Nu har besvärsnämndens beslut kommit och beslutet ändras och matchen slutar 1–1.

Efter skandalmatchen på Stadsparksvallen mellan J-Södra och Östersund, där en ung man sprang in på planen och attackerade Östersunds målvakt, gav disciplinnämnden Östersund segern med 3–0.

Något som väckte starka reaktioner hos J-Södra och klubben valde att överklaga beslutet till besvärsnämnden.

Nu har beslutet kommit och besvärsnämnden har bestämt sig för att ändra resultatet till 1–1, samma som det stod när matchen avbröts.

Såhär skriver besvärsnämnden i sitt beslut: 

“Såväl RO [Riksombudet] som Jönköping har till grund för sina överklaganden fram allt gjort gällande att Angriparen inte kan betraktas som en sådan supporter för vilken Jönköping (eller Östersund) är ansvariga, varför huvudregeln vid matchavbrott i 2 kap. 15.1 § första stycket TB inte kan tillämpas i detta fall.”

Nämnden skriver vidare att på grund av att matchen avbröts i 90:e minuten finns det synnerliga skäl för att resultatet skulle fastställas till 1–1. 

Östersund kan överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden senast 11 oktober. Ett prövningstillstånd krävs för att klubben ska kunna genomföra sin överklagan.

-----

No more pages to load