Här är dödsfällan på Tabergstoppen

I det stängsel som hindrar allmänheten från att komma för nära stupet ner mot gruvschaktet har ett stort hål bänts upp.

Jmini har på platsen kunnat intyga att praktiskt taget vem som helst kan ta sig igenom det skadade stängslet. Därifrån återstår endast ett fåtal meter fram till stupet.

Med lite otur kan ett lekande barn eller en hund falla rakt ner i gruvschaktet.

Jmini har varit i kontakt med boende i Taberg som är kritiska till att inget gjorts för att åtgärda den potentiella livsfaran.

Enligt Stefan Holst på tekniska kontoret ska kommunen nu undersöka det hela så snart som möjligt.