Elisabeth Andersson & barnkör ger ut musikal CD

Talking Music ger i dagarna ut en barn jul musikal ”Julens största gåva”. Skriven av Elisabeth Andersson. Barn och familje pastor i Pingst Huskvarna och jobbar också på Högskolan.

Är det de bruna, de vita, eller de röda? Är det ingen av dem utan någon helt annan? Ja, det kommer vi att ta reda på i musikalen: Julens största gåva.

Musikalen börjar med en duell mellan pepparkaka, lucia och tomte. Alla vill göra anspråk på att ”vara julen”. De anser att de kommer med väldoft, ljus och gåva. Musikalen trappas upp och det skapas en stress kring allt som måste göras. Baka, handla, laga mat m m. m m. Men ÄR det då detta som är julen? Svaret får vi när vi i andra akten läser julevangeliet och ser att Jesus kom med ett viktigt budskap. Han kom med väldoft, ljus och som den största gåvan. Julmusikalen mynnar ut i identifikation och skolans värdegrund. Jesus kom som ett barn- precis som jag. Människor? Musikalen involverar både barn och vuxna. Min erfarenhet visar att det är både viktigt och givande att samarbeta över generationerna. Vi har mycket att lära av varandra. Här är en stor fördel i mellansnacket att det inte är ett skrivet manus i de olika rollerna. Istället är det de egna funderingarna och tankarna som kommer fram. Det blir intressanta samtal.

Elisabeth Andersson har skrivit musikalen och arbetar som musiklärare på Jönköping University halvtid och andra halvtiden som barn/familjepastor i Huskvarna pingst med inriktning musik. Elisabeth vill med den här musikalen visa på att julevangeliet landar i skolans värdegrunder. Det som hände första julnatten har en viktig betydelse än i dag. Jesus – julens största gåva.