Premiär för omtalad konstutställning

Under en projektvecka har bild- och mediaelever på Per Brahegymnasiet arbetat intensivt med utställningen ”Malumma & Takete, Mjukt möter Hårt”.

Utställningen innehåller både foto och skulptur och bygger på att visuellt försöka gestalta temat i ett vetenskapligt experiment, där språkliga ljuduttryck kopplas samman med specifika visuella former.

Vernissage för utställningen äger rum onsdag den 11 januari klockan 18.00.

Wolfgang Stiller ställer ut på Tändsticksmuseet

Den tyske konstnären Stiller har skapat en serie skulpturer utformade som tändstickor med brända huvuden. Hans verk har en vagt oroande karaktär. De nästan manshöga “tändsticksmännen” kan associeras till både olyckor och utbrändhet. Men konstnären lugnar oss:

– Tändsticksmännen kan tolkas på många sätt. De kan ses som en metafor för ett mänskligt liv som har kommit till ett slut – en påminnelse om att döden är oundviklig. Obeständigheten i människans existens. Det finns inget mörkt och skrämmande i det. Det bara hjälper oss att förstå hur värdefullt livet är medan tändstickan fortfarande brinner. Man kan också se dessa brända tändstickor som använda – eller som utbrända människor.

Det handlar om hur vi utnyttjar mänskliga resurser, säger Wolfgang Stiller Wolfgang Stiller är född 1961 i Wiesbaden, Tyskland. Han har bland annat arbetat i USA och varit gästprofessor för New York University i Shanghai. Stillers verk har visats på ett 30-tal separatutställningar runt om i världen, som t.ex. i Thessaloniki, Rom, New York, Nagoya och i Prag. Han har också medverkat i ett flertal grupputställningar, senast i Peking, Seoul, London och Rom.

Hon ställer ut på KulturDagNatt

Tack vare att hon själv var på och tog kontakten med ansvariga vid Tändsticksmuseet, fick hon ställa ut sin utställning “tillsammans väntar vi på oss”.

I fjol blev Kulturdagnatt inställt och Clara J:Son Borg fick vänta med att ställa ut tills i år. 

– Det som är med i den här installationen är tre verk som jag gjorde under förra året. Jag har främst jobbat med att undersöka förhållandet mellan verbal och ickeverbal kommunikation och det skrivna språket, säger Clara. 

Emma Larsson från Eksjö ställer ut på Tändsticksmuseet

”Människor spelar ingen viktig roll i Larssons berättelser. Hennes landskap befolkas av djur och fåglar. Hon tycker om stora vidder och himlar. Medan hon målar träder hon in i bilden, blir en deltagare snarare än en betraktare. Måleriet blir en upptäcksfärd där hon balanserar mellan att ha kontroll och låta saker hända i stunden. Hon går från stora ytor till filigrana teckningar i blyerts och guldpenna.” Sophia Rasmussen, Jönköpings läns konstförening

Emma Larsson är utbildad inom keramik och glas vid Konstfack i Stockholm.

Måleriet har alltid haft en betydelsefull roll i Emmas skapande och de två uttryckssätten följer varandra åt.

Utställningen är producerad i samarbete med Jönköpings Läns Konstförening i samband med den riksomfattande ”Konstens vecka” som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då Sveriges Konstföreningar skapar extra uppmärksamhet kring samtidskonst i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera samtidskonst i nya och intresseväckande former.

Utställningen invigs av Sophia Rasmussen, vice ordförande i Jönköpings Läns Konstförening. 

Tändsticksmuseet visar utställningen PLAY

Verken visar bland annat brända/brinnande leksaker och föremål vilka behandlar frågor om lek och fantasi, förväntningar på framtiden samt ett ifrågasättande av vuxenvärldens normer. Återkommande i Bergmans arbeten är ett intresse för hur vi påverkas av visuella intryck från konst-, mode- och reklamvärlden.

”Jag har funderat mycket på hur samhällets ideal påverkar oss både som barn och vuxna, och varifrån dessa ideal uppkommer.” – Linda Bergman

Delar av utställningen har tidigare ställts ut på Abecita konstmuseum i Borås men visas nu i sin helhet vilket omfattar 25 fotografier i storlek upp till 70 x 100 cm.

Linda Bergman är född 1976, utbildad inom fotografi och film samt teoretiska ämnen som konstvetenskap, konstpedagogik och visuell kommunikation.

Hennes fotografier har ställts ut på bland annat Abecita konstmuseum (Borås), Konstforum (Norrköping), Galleri Kontrast (Stockholm), och Tensta  konsthall, virtuellt (Tensta). Hennes verk finns representerade i Abecita konstmuseum och Degeberga konsthalls samlingar.

 

Krister Leimola
Krister.leimola@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook