Högskolestudenter straffas – så avslöjades provfusket

Händelsen med den fuskande 21-årigen utspelade sig den 18 februari.

Studenten inledde sin salstenta på Tekniska högskolan i Jönköping med att byta från anvisad plats, till en plats i ett hörn, långt bak i tentasalen.

Där plockade han fram ett antal fusklappar som han tänkt använda för att förbättra sitt provresultat.

En tentamensvakt fattade misstankar mot mannen, varpå han ertappades.

Nu har 21-årigen fått sitt straff av Disciplin- och avskiljenämnden
vid Högskolan i Jönköping – DAN.

Under tre veckor, 5-25 maj, förbjuds studenten att delta i
undervisningen vid Tekniska högskolan. Han får inte heller avlägga några prov eller delta i någon annan högskoleverksamhet.

DAN har även agerat mot två andra studenter vid Tekniska högskolan. Detta sedan de två männen, 23 respektive 27 år, lämnat in skriftliga arbeten som innehöll så stora likheter att det bedömdes som fusk.

Studenterna erkände att de samarbetat med studieuppgiften, både med varandra och med andra studenter, och hävdade samtidigt att de inte känt till att detta var otillåtet, eftersom de tidigare arbetat på samma sätt – utan att deras lärare haft några invändningar.

DAN anser dock att de borde känt till, att man som student
förväntas arbeta individuellt med alla inlämningsuppgifter, så
länge inget annat anges. Mot det som bakgrund tilldelas de två
studenterna en varning.

Unikt utbildningsprogram startar på Tekniska högskolan

Byggindustrin går på högvarv och behöver anställa personer med avancerade kunskaper inom nya digitala verktyg för byggprocessen. Inom delar av tillverkningsindustrin behövs kunskap om det senaste inom det gjuteritekniska området för att få komponenter med högre kvalitet och minskad miljöpåverkan. 

För att möta dessa behov startar två nya utbildningsprogram på Tekniska högskolan i Jönköping till hösten – Sustainable Building Information Management och Materials and Manufacturing.

Unikt inom svensk utbildning

Sustainable Building Information Management riktar sig till byggnadsingenjörer eller motsvarande. Det är ett tvåårigt programm som ger fördjupning inom området byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är helt unikt inom svensk utbildning.

Spetsutbildning inom världsledande gjuteriteknik

Materials and Manufacturing är ett program för maskiningenjörer eller motsvarande, och ger fördjupning inom det senaste på det gjuteritekniska området. Utbildningen är utformad för att passa även yrkesverksamma och ges därför på både hel- och halvfart och till största delen på distans.

– Vi ser en stor nytta i den här typen av kompetensutveckling av vår personal. Kompetensnivån måste upp om vi ska kunna konkurrera med andra länder. Det är nödvändigt för den långsiktiga överlevnaden, säger Erik Larsson, ansvarig för verksamhetsutvecklingen på SKF Mekan AB, i ett pressmeddelande.

En pilotversion av programmet startades redan 2015 och går sedan dess på halvfart.

Bakom högskolans satsning av det nya programmet står bland annat Volvo, Scania och SKF samt Svenska Gjuteriföreningen och Swerea Swecast.

Tekniska Högskolan krävs på stor summa pengar

I samband med att utbildningsanordnaren lämnat in en betygssammanställning för de studerande på yrkeshögskoleutbildningen till Projektledare – Transportinfrastruktur har myndigheten granskat hur utbildningsanordnaren har begärt statsbidrag.

Enligt studiedokumentationen har Tekniska Högskolan i Jönköping AB begärt utbetalningar på felaktiga grunder i fyra fall.

Högskolan har fått statsbidrag för studerande som inte bedrivit studier och myndigheten kräver därför tillbaka statsbidraget på 118 800 kronor.

– Vi och utbildningsanordnaren har samma uppfattning om vad som hänt, så vi förväntar oss att det kommer att bli rätt framöver. Det är naturligtvis angeläget att statsbidraget används korrekt, säger Rafal Tomaszewski, chef för tillsynsenheten på Myndigheten för yrkeshögskolan, i ett pressmeddelande.

Senast den 10 april ska Tekniska Högskolan ha betalat tillbaka 118 800 kronor till myndigheten.

Nytt forskningsprojekt om att flytta hem produktion från lågkostnadsländer

På Tekniska Högskolan vid Jönköping University startar nu ett forskningsprojekt med syfte att ta fram ett beslutsstöd för de företag som överväger reshoring, det vill säga att flytta hem produktion från lågkostnadsländer.

De senaste årtiondena har det varit en stark trend bland såväl svenska som andra europeiska företag att flytta produktion från ursprungslandet till länder med betydligt lägre produktionskostnader. Fenomenet kallas offshoring. Nu syns en tydlig trend i motsatt riktning. Alltfler företag väljer att flytta tillbaka produktion till ursprungslandet eller till ett land i närheten, vilket brukar kallas reshoring.

– 2016 kommer sannolikt att bli det första år då tillverkande företag i Sverige flyttar tillbaka mer tillverkning än de flyttar ut till lågkostnadsländer, säger Per Hilletofth, som arbetar som docent i logistik vid Tekniska Högskolan och leder det nystartade projektet i ett pressmeddelande.

För de företag som överväger återflyttning finns idag inget tillfredsställande beslutsstöd som hjälper dem att fatta långsiktigt hållbara beslut. För att möta behovet av stöd vid reshoring-beslut, kommer Per Hilletofth och hans forskarkollegor att ta fram en metod för utvärdering av sådana beslut.

– Vi kan idag se att många av de beslut som en gång har fattats om att flytta ut produktion byggde på felaktiga grunder. Man hade ofta ett alltför snävt perspektiv och tog bara hänsyn till produktionskostnaden, menar Per Hilletofth. I efterhand har vi sett att det kan tillkomma kostnader för till exempel distribution och kvalitetsbrister som gör att kalkylen inte går ihop, fortsätter han.

Nu vill forskarna i projektet ta fram en metod som är mer övergripande och beaktar fler faktorer än bara produktionskostnaden. Därför kommer man bland annat att undersöka vilka kriterier som är viktiga att ta hänsyn till när man överväger att flytta tillbaka produktion. Forskarna kommer också att söka svar på frågor som: Vilka motiv finns för reshoring? Vilka resultat har uppnåtts med tidigare reshoring-beslut? Vilka svårigheter har man stött på?

– Metoden ska dessutom kunna användas för flöden i båda riktningarna, det vill säga både när man överväger offshoring och när man överväger reshoring, säger Per Hilletofth.

Forskningsprojektet, som fått namnet Reshoring, är ett samarbete mellan högskolan och näringslivet i regionen. Från näringslivet deltar Eldon Installation AB (Nässjö), Ewes AB (Bredaryd), Ljungby Maskin AB (Ljungby), Scandinavian Business Seating AB (Nässjö) och UniCarriers Europe AB (Mölnlycke). De företag som deltar i projektet har valts ut antingen för att de redan har flyttat tillbaka någon verksamhet, eller för att de ser reshoring som en intressant möjlighet och vill skaffa sig kunskap inom området.

Projektet finansieras till hälften av KK-stiftelsen och till hälften av de deltagande företagen, vars finansiering sker i form av arbetstid. Projekttiden är tre år med start i januari i år.

Ingenjörsstudenter ställer ut projekt för Husqvarna Group

I en helt ny typ av kurs på Tekniska Högskolan har ingenjörsstudenterna på programmet Produktutveckling och design vid Jönköping University mött verkligheten som produktutvecklare. 

På fredag, den 11 December, presenterar de sina resultat av arbetet med att utveckla och förbättra en trimmer åt Husqvarna Group.

Kursen Produktutveckling och har gått på halvfart under hela höstterminen. De 40 studenterna i år 3 har arbetat i team på fem personer med målet att ta fram förslag på nästa generations batteritrimrar.

Kursen har bestått av två uppgifter: att ge trimmern ett ansiktslyft och att utveckla en ny funktion, som t ex ett nytt tillbehör eller en förbättring av en funktion som redan finns. För att få möjlighet att göra research kring bland annat design och funktionsutmaningar har studentgrupperna under hösten haft tillgång till varsin trimmer. Under fyra tillfällen har studenterna också fått redovisa utvecklingsarbetet för Husqvarna Groups styrgrupp.

Målet är att kursen på ett tydligt sätt ska visa vad ett ingenjörsjobb kan innebära – att man kan vara innovativ produktutvecklare, idéskapare, projektledare eller konstruktör. Vår förhoppning är också att kursen, i och med det nära samarbetet med industrin, ska göra studenterna mer anställningsbara. säger Conny Larsson, kursansvarig Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Martin Lindh är årets lärare 2015

Priset gick i år till Martin Lindh och delades ut under JTH:s avslutningshögtid 29 maj.

Studenterna på JTH nominerar varje år lärare som har utmärkt sig på ett positivt sätt och sedan utses årets lärare av HI TECH. I år gick alltså utmärkelsen till Martin Lindh skriver HI TECH i ett pressmeddelande.

Martin är lärare i grafisk design och marknadskommunikation på avdelningen för data- och elektroteknik. Han har undervisat på Tekniska Högskolan i Jönköping i ungefär 1,5 år.

– Det känns jättekul och är en stor ära att ha fått utmärkelsen. Jag tycker att en av de viktigaste sakerna med mitt jobb är att nå ut till studenterna. Denna utmärkelse ser jag som att kvitto på att jag lyckats med det.

Motivering till årets lärare 2015:
”En professionell lärare som lyckas inspirera och motivera studenterna med hjälp av sina pedagogiska och intressanta lektioner. Han är en värdig vinnare och studenterna ser honom som en mentor, en förebild och en riktigt bra lärare!”.

Krister Leimola
Krister.leimola@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook