Jönköping får ny superutbildning: “Stor glädje”

I höst startar Tekniska Högskolan sin allra första civilingenjörsutbildning. Även tidigare har ingenjörer kunnat utbilda sig på hög nivå i Jönköping genom att kombinera en kandidat- och en masterexamen, vilket motsvarar civilingenjörsexamen.

– Men civilingenjör är ett mycket starkt varumärke som värderas högt av både studenter och arbetsgivare, och därför tog vi beslutet att ansöka om examensrätt, säger Ingrid Wadskog, VD för Tekniska Högskolan i Jönköping, i ett pressmeddelande.

Enligt JU är det ett 60-tal regionala företag som har stöttat universitetets ansökan.

– Näringslivets engagemang signalerar att vi är starka i vårt genomförande och bidrog till att regeringen gav oss förtroendet, konstaterar Ingrid Wadskog.

Det femåriga civilingenjörsprogrammet utformats för att möta regionens kompetensbehov.

– Studenterna får värdefull internationell erfarenhet redan under studietiden och företagen får möjlighet att knyta till sig medarbetare som redan kan de globala processerna. Vi hoppas att den nya civilingenjörsutbildningen ska vara till stor glädje för regionen och bidra till att ännu fler ingenjörsstudenter söker sig till Jönköping, säger Johan Karltun, programansvarig.

Ansökningen till civilingenjörsprogrammet inom Industriell produktframtagning öppnar den 15 mars och stänger den 15 april. Utbildningen startar den 20 augusti.

Jönköping får ny civilingenjörsutbildning

Jönköping University har ansökt om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen i industriell produktframtagning på Tekniska högskolan. Nu har universitetskanslersämbetet beslutat att man föreslår till regeringen att bevilja ansökan.

– Detta är ett mycket glädjande besked. Vi har under de senaste åren byggt upp en stark forskning inom området industriell produktframtagning tillsammans med hundratals företag i regionen. Att vi nu kan komma att erbjuda en femårig civilingenjörsutbildning i Jönköping är ett strategiskt steg som ytterligare stärker vår samverkan med näringslivet och det omgivande samhället, säger Ingrid Wadskog, vd vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, i ett pressmeddelande.

– Behovet i näringslivet för den här typen av civilingenjörer är mycket stort. Inriktningen knyter samman produkt- och produktionsutveckling, i ett globalt perspektiv. Att vi kan utöka utbildningsutbudet med civilingenjör är ett viktigt steg i att bygga Jönköping University vidare, i samverkan med våra partners, säger Mats Jägstam, tf. rektor Jönköping University, i pressmeddelandet.

Det är regeringen som tar det formella beslutet om utfärdandet av civilingenjörsexamen.

Det första civilingenjörsprogrammet vid Jönköping University planeras att starta hösten 2018. Men redan våren 2018 kommer en behörighetsgivande Teknisk bastermin knutet till civilingenjörsprogrammet att ges.

Studenter på Tekniska Högskolan tilldelas 225 000 kronor

Nio studenter från Tekniska Högskolan i Jönköping inom Grafisk design och webbutveckling, Industridesign och Ljusdesign tilldelas 25 000 kronor vardera i stipendier från Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden. Ceremonin sker på fredag den 27 maj på Jönköpings läns museum.

Med stipendierna vill Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden bidra till en fortsatt utveckling av studenter inom hantverk och handel. Och i längden det framtida samhället.

Stipendieutdelningen sker på Jönköpings läns museum och leds av museichefen Sergei Muchin och Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fondens ordförande Lennart Gabrielson,

– Bjuggska fonden visar via sin stipendieverksamhet på ett konkret och behjärtansvärt stöd till unga kreativa människor, säger Sergei Muchin.

– Att främja utveckling och gränsöverskridande innovation är en viktig faktor för samtidens kreativitet, vilken så småningom blir till framtida kulturarv. Det är därför mycket glädjande att länsmuseet får var delaktigt i detta sammanhang, poängterar Sergei Muchin.

 

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden delar ut runt 2,5 miljoner kronor i stipendier varje år. Sedan stipendieverksamheten startade 1985 har Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden delat ut omkring 25 miljoner kronor i stipendier.

Nära arbetslivet redan under studierna på Jönköping University

Det talas mycket om bristande koppling mellan teori och praktik på de svenska högskoleutbildningarna. På Jönköping University har kopplingen till arbetslivet länge prioriterats högt.

Både från studenters och företags håll har det påtalats att arbetslivsanknytningen i svenska utbildningar på högskolenivå är otillräcklig. Enligt en rapport som publicerades av Teknikföretagen och SACO Studentråd tidigare i år tycker nästan hälften av alla studenter att deras utbildning brister i arbetslivsanknytning.

Jönköping University bedriver sedan länge ett aktivt arbete med att ge studenterna näringslivsanknuten undervisning. Kontakten med arbetslivet är ett viktigt inslag på lärosätets alla fackhögskolor, om än i lite olika form.

På Tekniska Högskolan vid Jönköping University är anknytningen till näringslivet ett framträdande inslag i samtliga utbildningar. Från utbildningens början till slut får studenterna koppla teori med praktik genom bland annat gästföreläsningar, studiebesök och skarpa projekt ute i det verkliga arbetslivet. Skolan har också ett helt eget koncept för praktik som kallas NFK – Näringslivsförlagd kurs.

Responsen på konceptet har varit positiv från både företag och studenter. Sweco Civil AB i Jönköping är ett av många företag som erbjudit praktik för studenter från Tekniska Högskolan.

– Vi ser väldigt positivt på att ta emot praktikanter. Genom praktiken får vi visa vad konsultrollen innebär samtidigt som studenten bidrar med sina kunskaper. Vi får också en chans att skapa kontakter för framtiden, säger Lena Schalin, som arbetar som gruppchef på Sweco Civil i ett pressmeddelande.

NFK innebär att studenten har upp till 10 veckors praktik ute hos en arbetsgivare, där de kan utföra olika typer av uppdrag – allt från att delta i och bidra med kunskap i ett pågående projekt till att göra en studie av en befintlig process. De studenter som läst kursen är genomgående mycket nöjda med sin praktikperiod.

– Praktiken var en fantastisk möjlighet att få kontakt med näringslivet, men framför allt att få lära sig och se en verksamhet på nära håll. Jag vågar nog påstå att det är den här kursen som gett mig mest i utbyte under hela utbildningen, säger John Kilefors, som läser tredje året på Byggnadsteknik vid Tekniska Högskolan och gjorde sin praktik under 2015.

Även Tekniska Högskolans vd, Mats Jägstam, talar sig varm för konceptet:

– Alla våra studenter, på både grund- och masterutbildningarna, har NFK som en del i sitt program. Det gör oss unika i Sverige. Vi ser praktiken som helt avgörande för studenternas möjlighet att koppla det de lär sig till den verklighet de möter när de pluggat färdigt, säger Mats Jägstam.

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, 732 anställda och omsätter 872 mnkr.

Många besökte karriärmässan

Här får man en bra inblick av de olika yrkena och företagen.

Vi ställde några frågor till de som var närvarande på mässan:

– Vad gör ni här, varför ställer ni ut?

– Jag är från Attends som ligger i Aneby, det är ett bra tillfälle att vissa upp sig. Vi söker ingenjörer som vill praktisera här på Attends, säger Linda.

– Jag jobbar som karriär vägledare här på högskolan, vi är här för att berätta hur man gör sitt cv och hjälper till med en simulerad jobb intervju om man skulle vilja det till exempel, svarar Karin.

– Jag tror det är viktigt för studenterna att kunna skapa ett intresse för att sedan hitta en praktik eller ett ex- jobb, berättar Jacob.

Viktor Gramozi, Anton Lennings och William Hetefnejad.

“Den är stabil, snabb och säker”

– Vi är förberedda på det värsta, säger Glenn Sondell, elektronikansvarig på JU Solar Team.

Det är lördag förmiddag. Inte en tid, som den vanliga studenten går till skolan. Dock finns det några studenter, som det senaste året, har hållit till på Tekniska högskolan i Jönköping, så fort det har funnits ledig tid. Elva studenter tillhör JU Solar Team och har arbetat hårt med solbilen, som snart ska tävla för Sverige i World Solar Challenge i Australien. Solbilsprojektet har legat utanför ordinarie studier och allt som allt tror man att de delaktiga har lagt ned över en heltidstjänst var det gångna året.

– Vi är trötta, men väldigt taggade, säger Glenn Sondell.

I dagarna ska solbilen bli fraktklar och en flera meter lång trälåda, avsedd för flygfrakten, finns på plats. Innan bilen packas in, så är det dock en del kvar att göra.

– Just nu dimensionerar vi upp vissa delar efter förra testkörningen på Anderstorp, säger Marcus Hassa, dynamikansvarig.

Det han pratar om är bland annat hjulupphängningen, som visat sig vara lite för skör.

– Det är därför vi haft testkörningarna. Vi uppgraderar delar och ser saker vi kan förbättra, säger Glenn Sondell.

Batteriet är redan på väg till Australien, via fraktbåt. Ett litium-jonbatteri går nämligen inte att få med sig på flyget.

– Det ställde ju till det lite, men med hjälp av ett annat batteri, så har man ändå kunnat fortsätta arbetet med förbättringsåtgärder, säger han.

Förra gången Tekniska högskolan i Jönköping ställde upp i tävlingen, 2013, så råkade man ut för en storm och fick dessvärre avbryta. Bilen blåste av vägen och välte. Det är något man inte tror ska hända denna gång.

– Vi har kanske tänkt lite mer konservativt. Hjulupphängningen är starkare och tryggare. Den känns lite mer som en vanlig bil, kan man säga.

– Vi tror att vi har goda chanser att klara 300 mil i öknen.

Att befinna sig i den australiska öknen är ett äventyr i sig. Speciellt eftersom teamet kommer att campa bredvid bilen.

– Bilen får endast köras mellan klockan åtta till sjutton. Sedan måste bilen lyftas av vägen och vi får slå upp ett tält där bilen är.

Oj! Ska ni campa i öknen? Hur förbereder man sig på det? Och har ni koll på ormar, ödlor och spindlar?

– Det är en del av äventyret! Nej, men det är bara skog den första milen, och så tältar vi ju nära vägen. Vi klarar oss från det värsta. Men skulle vi råka ut för något, så är det ”the flying doctors”, som gäller, säger Glenn med glimten i ögat.

De säkerhetsmässiga bitarna är i alla fall självklara för bilen. En tuta och ett bakljus är det sista i tillverkningsprocessen. Sådant måste bilen ha för att gå igenom besiktningen, som sker innan tävlingen, det vill säga i samband med den första etappen, 12 oktober. Då är det inte bara testkörning utan främst bra varvtid, som gäller.

– Den är kul och jätteviktig. Ju bättre det går där, ju tidigare får vi starta! Det är det vi siktar på just nu.

Sofia Weström

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook