Ottosson: Här är beviset – kvinnor är smartare än män

KRÖNIKA. Människan har en fantastisk historia.

Tänk så många faror vi bemästrat genom tiderna. Allt från andra farliga människor till rovdjur och natur. Vi har överlevt, utvecklats och skapat en fantastisk värld – i alla fall för oss själva, djuren och naturen har sannolikt en annan åsikt.

Denna framgångssaga bygger i huvudsak på att vi varit väldigt bra på att identifiera hot och har förmåga att känna oro. Med det som drivkraft har vi vunnit mot det som kan ta död på oss.

Med det i tanken i huvudet är det intressant att läsa SOM-undersökningen, som släpptes i veckan. SOM-institutet är en del av Göteborgs universitet och gör varje år omfattande vetenskapliga undersökningar om vad svenskarna tycker och känner i de mest skilda frågor. Jag brukar säga att det är som att doppa ner ett finger i den svenska folksjälen och kolla hur den mår.

En sak SOM-institutet mäter är just oro. Rubriken är ”(Samhälls)oro är en politiskt relevant känsla” och relevansen består enligt forskarna i att när oron ökar blir vi mer informationssökande och uppmärksamma.

Enligt SOM visar amerikansk forskning att oroliga väljare förlitar sig mindre på sin partiidentifikation och blir mer fokuserade på sakfrågor samt att de både söker och kommer ihåg mer politisk information.

Gott så. Oro har alltså inte bara gjort vår art framgångsrik, oro gör oss också mer aktiva i att söka fakta för att kunna göra bra val.

Vad är vi då oroliga för?

SOM-institutet mäter 24 olika ämnen och mest ”mycket oroliga” är vi för förändringar i jordens klimat, miljöförstöring och terrorism. Minst skraja är vi för ekonomisk kris, globala epidemier och begränsningar i människors individuella frihet. I mitten på oro-skalan finns ökad stress i arbetslivet, försvagad demokrati och bostadsbrist.

Punkten ökat antal flyktingar kommer på nionde plats, 37 procent av svenskarna är oroliga för det. Rädslan för ökad främlingsfientlighet är dock större, den kommer på sjätte plats med 48 procent. Det märks minst sagt inte i debatten där en uppenbart mindre skara lyckas dominera med ett dystopiskt anslag. Oron för främlingsfientlig ökar dessutom mellan 2016 och 2017, medan rädslan för antalet flyktingar ligger still.

Det är på de här sidorna i SOM-undersökningen vi hittar det som jag tycker bevisar det halva jordens befolkning redan visste:

Kvinnor är smartare än män. I alla fall i genomsnitt.

På de områden oro undersöks är kvinnor mer oroliga än män på 23 av 24 punkter.

Allra störst är skillnaderna när det gäller ökad stress i arbetslivet, ökad främlingsfientlighet och miljöförstöring. Där är gapet så stort att man kan undra om faktaresistens far fram som en epidemi bland män.

23 av 24 punkter, ja. Men vilket ämne oroar männen mest?

Behöver jag skriva det? De flesta – i alla fall ni kvinnor – har redan räknat ut svaret: ökat antal flyktingar. Här är 40 procent av männen ”mycket oroliga” medan kvinnorna når upp till 35 procent.

Detta valår skulle man önska att politikerna läser ”oro-listan” några extra gånger innan de slår fast sina viktigaste budskap som ska säljas till väljarna.

Fotnot 1: Nej, jag är inte militant feminist. Ja, jag gillar att jobba ihop med kvinnor. Ja, jag har två döttrar, en bonusdotter och en kvinna jag är lycklig med.

Fotnot 2: Här kan du ladda ner hela undersökningen.

UD avråder inte från resor till Frankrike

Utrikesdepartementet har uppdaterat sina rekommendationer för resor till Frankrike efter gårdagens attack i Nice där i skrivande stund 84 människor rapporterats ha dött, enligt AFP. 

UD råder svenskar på plats att ta kontakt med oroliga anhöriga. 

Men UD avråder inte från resor till Nice eller Frankrike då landet allmänt sett är ett tryggt resmål.

”Generellt bör man vara uppmärksam på det som ter sig udda och avvikande om man befinner sig i offentliga miljöer, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor och hålla sig informerad om situationen i landet”, skriver UD på sin sajt.  

UD har i nuläget inga uppgifter på drabbade svenskar på plats i Nice.

Dödstalen stiger efter attacken

Sent under gårdagskvällen körde en lastbil rakt in i en folkmassa på strandpromenaden Promenade des Anglais i Nice. 

Lastbilen fortsatte vansinnesfärden i två kilometer. Därefter ska föraren ha klivit ut och skjutit mot folkmassan.

Gärningsmannen sköts själv till döds av polis, rapporterar AFP.

Dödsantalet stiger nu efter attacken. Minst 84 personer har dött, säger landets inrikesminister Bernard Cazeneuve till AFP.

Det finns inga uppgifter om drabbade svenskar, enligt Utrikesdepartementet. 

 

Åtal för terroristbrott begångna i Syrien

Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag åtalat två personer misstänkta för terroristbrott.
De två männen som i dag åtalats vid Göteborgs tingsrätt är svenska medborgare som rest till Syrien för att strida. Gärningen omfattar mord i Syrien våren 2013.

Brottsrubriceringen är terroristbrott, med folkrättsbrott och mord som alternativa yrkanden.

– Gärningen har varit avsedd att skada staten Syrien och injaga skräck hos befolkningen, därav rubriceringen terroristbrott. Svårigheten ligger i att till fullo klarlägga om de här männen varit del av en väpnad grupp och agerat inom ramen för den väpnade konflikten eller inte, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål i ett pressmeddelande.

Svensk lagstiftning medger en vid jurisdiktion och möjliggör åtal för grova brott begångna utomlands. Bevisningen i målet utgörs bland annat av ett filmklipp från den aktuella händelsen.

Den ene av de två misstänkta männen har suttit häktad sedan i slutet av juli. Den andre häktades samtidigt av tingsrätten men släpptes senare efter ett beslut i hovrätten, men belades med reseförbud.

Åklagaren finns tillgänglig för media under eftermiddagen i dag måndag den 23 november.

Misstänkt för terrorbrott släpps

– Mannen är inte längre misstänkt, säger Hans Ihrman.

Utredningen fortsätter dock, eftersom det fortfarande finns anledning att anta att förberedelser till terroristbrott ägt rum. Fortsatta utredningsåtgärder kommer att genomföras i syfte att saken klaras upp och att någon kan lagföras för brottet.

Själva beslutet är ett administrativt beslut i ett formulär i Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem. Det finns alltså ingen handling upprättad att lämna ut.

Säkerhetspolisen har gripit misstänkt

Säkerhetspolisen gjorde den 19 november tillslag på en plats i Sverige. Den person som sedan tisdag 17 november varit anhållen i sin frånvaro är nu gripen, misstänkt för förberedelse till terroristbrott är nu gripen.

torsdagseftermiddagen den 19 november genomförde Säkerhetspolisen ett tillslag och den misstänkte personen greps. Gripandet gick lugnt tillväga och nu planeras förhör med personen. Tillslaget genomfördes med stöd av Polismyndigheten.

Nu vidtar ett intensivt utredningsarbete och Säkerhetspolisen är fortsatt intresserad av personens förehavanden under sin tid Sverige och välkomnar tips via hemsidan.

Förundersökningssekretess råder i ärendet – ingen ytterligare information finns att lämna.

Hotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad på en hög nivå. Nivån bedöms kontinuerligt och kan komma att förändras.

Förundersökningsledaren, chefsåklagare Agnetha Hilding-Qvarnström, leder utredningsarbetet och är därför inte tillgänglig för kommentarer under torsdagskvällen.

 

Polisen ökar sin närvaro

Med anledning av den förhöjda hotbilden och den nationellt förhöjda beredskapen genomför Polisen region Öst trygghetsskapande åtgärder i form av ökad synlighet och närvaro i publika miljöer skriver Polisen.

Polisregionen deltar också i sökandet av den man som anhållits i sin frånvaro. Det finns inget uttalat hot riktat mot region Öst. De åtgärder som nu vidtas av polisen och Säkerhetspolisen syftar till att säkerställa allmänhetens trygghet och säkerhet. Polisens bedömning är att människor kan leva som vanligt, men iaktta skärpt vaksamhet. Skulle det framkomma uppgifter som ger anledning till att ändra den bedömningen så kommer Säkerhetspolisen och polisen att informera om det.

Söka efter mannen

Polisen i region Öst arbetar nu med att söka efter mannen som är anhållen i sin frånvaro och arbetar trygghetsskapande. Den planlagda verksamheten läggs om och fokuserar på det nationella uppdraget. Förutom att åka ut på akuta ärenden kommer Polisen finnas i publika miljöer och öka tryggheten. Polisen höjer även sin insatskapacitet genom att säkerhetsställa personal med särskild utbildning tillgängliga för att hantera eventuellt farliga situationer.

Det är i nuläget oklart hur länge den förhöjda beredskapen kommer pågå.

Den som har information att lämna kan kontakta säkerhetspolisen via deras hemsida  eller Polisen genom att ringa 114 14.
Förundersökningen hanteras av Säkerhetspolisen och alla frågor om den ställs till dem.

Stefan Löfven: “Sverige har varit naiva”

Kriminalisering av terroristresor, kameraövervakning, utökad dataavlyssning samt biometrisk övervakning av pass. Detta föreslår man nu från regeringen för att skydda landet mot terrorism.

Statsminister Stefan Löfven höll under eftermiddagen en presskonferens med anledning av den förhöjda hotnivån.
– Sverige har varit naiva, säger statsministern Stefan Löfven.
 Han poängterar att Sverige aldrig ska vara en fristad för terrorister och att det är oacceptabelt att det idag finns personer som reser från Sverige för att delta i terrorism och sedan kan komma tillbaka hit. Detta är något, menar han, som ska kriminaliseras.

Tre åtgärder
Andra åtgärder mot terrorism är hur, exempelvis Säpo, ska kunna få tillgång till och läsa hemlig dataavläsning, så kallad kryptering. Detta ska en utredare se över.
Man vill även utreda kameraövervakning till särskilt utsatta platser, platser där övervakning väger tyngre än integriteten.
Den tredje åtgärden handlar om biometrisk passkontroll vid Schengens yttre gränser för att förhindra missbruk av pass. Den frågan kommer man att ta upp på EU-nivå.

Ingen höjd hotbild mot redaktioner i länet

Säpo har höjt terrorhotnivån till en fyra på den femgradiga skalan. I samband med det bevakar polisen polisen ett antal tidningsredaktioner, skriver Journalisten.se. Bland annat bevakar man Gefle Dagblad och VLT i Västerås. Båda dessa redaktioner befinner sig utom vårt läns gränser. 

Bland redaktioner och mediehus i länet finns ingen annan hotbild än den nationella. Polisen har inte högre bevakning vid någon redaktion i länet än vad som krävs med det rådande säkerhetsläget. 

Har ni extra hög bevakning på någon tidningsredaktion i länet i nuläget?
– Nej, det har vi inte, säger Lasse Johansson, presstalesman vid polisen i Jönköping. 

Varför står vissa redaktioner i landet under polisbevakning? 
– Det är en fråga som bara Säpo kan svara på, fortsätter Lasse.  

Ökad säkerhet kring mediehusen

Mediehusen har pekats ut som en grupp där Polismyndigheten och Säpo höjer beredskapen genom ökad tillsyn.

Det finns i nuläget ingen konkret hotbild mot något enskilt mediehus eller journalist. Informationen har skickats ut från Nationella Operativa Avdelningen, NOA, på Polismyndigheten till samtliga polisregioner. Exakt hur arbetet läggs upp mot respektive mediehus bedöms hos ansvarig på respektive region.

– Detta är resultat av ett långsiktigt arbete med enad bransch att förbättra säkerheten för mediehusen och dialogen med Polismyndigheten och Säpo, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU i ett pressmeddelande. Vi är nöjda med att Polismyndigheten och Säpo nu tar detta på yttersta allvar vilket dagens möte tydligt visade.

NOA på Polismyndigheten har tidigare inrättat en nationell kontakt för att kunna bistå redaktionschefer och säkerhetsansvariga på mediehusen och redaktioner med råd vid hot.

Samtliga redaktioner uppmanas att vid akuta situationer och brott använda larmnumret 112.

Efter höjningen av terrornivån- fler poliser i länet

Säkerhetspolisen driver nu en förundersökning om förberedelse till terrorbrott där en person är anhållen i sin frånvaro och polisen i Jönköpings län ökar sin närvaro i samhället. 

-Det kommer närmare och närmare, det gäller att ha beredskap för det om det händer, säger Bo Kellerth, på Jönköpingspolisen, till SVT Nyheter Jönköping.

Jönköping ingår i polisområde Öst, där har polisen inte fått besked om några konkreta hot. Polisarbetet kommer ändå till viss del att förändras. Man ska främst jobba trygghetsskapande, menar Bo. 

Polisen är vidare mycket förtegen. Man hänvisar till att det är en pågående förundersökning och att det råder förundersökningssekretess. 

Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma på avvikande beteenden eller väskor som står för sig själva. Det finns enligt polisen inget konkret hot mot regionen. 

– Allmänheten kommer att märka av en ökad polisiär närvaro på publika platser och vid vissa byggnader. Det kan finnas anledning till en skärpt vaksamhet, men i övrigt är vår bedömning att människor kan leva på samma vis som vanligt, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning i ett pressmeddelande.

Säpo höjer hotnivån

Nu höjer Säpo Sveriges hotnivå när det gäller terrorism riktat mot landet. Detta efter konkret information.

Det är säkerhetschef Anders Thornberg, som fattat beslut om att höja hotnivån från en trea till en fyra. Det uppger Säpo på sin hemsida.
 Beslutet baseras på information från Nationellt Centrum för terrorhotbedömning.
 En anledning till höjningen, som går från en trea till en fyra på den femgradiga skalan, är att man fått konkret information och efter den bedömt att man måste agera.
 Chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål, skriver Säpo, har nu inlett en förundersökning gällande förberedelse för terrorbrott.
Fyran på skalan innebär högt hot och att sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög.