Här bygger kommunen nästa etapp med flyktingbostäder

Jönköpings kommun har fått i uppdrag av staten att bygga 144 nya lägenheter för nyanlända. 

Planen är att fördela lägenheterna på sex olika platser i kommunen: Samset, Fagerslätt, Ljungarum, Barnarp, Bottnaryd, Tenhult.

– Det som är byggt och färdigt är Samset. I samband med att vi handlade upp det handlade vi också upp en option på att kunna köpa betydligt fler optioner som är likadana. Det är dem vi utlöser nu, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör.

Den ursprungliga planen var att Bottnaryd skulle bli platsen för nästa bygge, men det bygglovet är överklagat.

I stället blir det med största sannolikhet på Fagerslätt i Huskvarna som nästa uppsättning med flyktingbostäder byggs.

– Det är inget som hindrar oss från att börja där nu, säger Bergholm.

Totalt rör det sig om 30 nya lägenheter som uppförs på fastigheten Stensholm 1:425, som i dagsläget är obebyggd.