Vätterhem öppnar upp för större boinflytande

 Avdelningen kommer att arbeta med praktiska frågor kring integration, boinflytande och samverkan i bostadsområden, bland annat med målet att hjälpa till att stärka sysselsättningen i Vätterhems områden.

Dessutom kommer avdelningen vara drivande i att systematisera arbetet med miljö, kvalitet och arbetsmiljö, samt arbeta med jämställdhetsintegrering inom Vätterhem.

– Syftet är att samla upp insatser som idag är utspridda och kraftsamla kring praktisk integration och en deltagarkultur. Som Jönköpings största bostadsbolag tar vi vårt ansvar och vill skapa mervärden för våra hyresgäster, våra medarbetare och för hela kommunen, säger Thorbjörn Hammerth, vd för Vätterhem i en kommentar.

Klart: Här byggs ett nytt Djurgården i Jönköping

På tisdagen gick det kommunala bostadsbolaget Vätterhem ut med att det ingår ett samarbetsavtal med den privata aktören Tosito. Syftet är att utveckla området Strandängen med blandade bostadsformer.

– Det här kommer bli ett fantastiskt arbete och det kommer gagna Jönköping, där det offentliga och det privata tillsammans hittar helt nya lösningar. Det är är någonting väldigt unikt. Mig veterligen har det aldrig skett i Sverige, där man sätter sig ner med detaljplan och startar från scratch egentligen, säger Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth.

– Vi säger att vi ska bygga ett nytt Djurgården här i Jönköping. Vi ska tillvarata naturbetingelserna.

Siktar på uppemot 1 200 bostäder

Målsättningen är nu att bygga uppemot 1 200 bostäder i området. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Samarbetsavtalet innebär att Vätterhem säljer 33 procent av området till Tosito.

– Vi ska ha olika typer av lägenheter och olika upplåtelseformer för olika typer av människor i en helt ny stadsdel, säger Stefan Attefall (KD), ordförande i Vätterhems styrelse.

Anledningen till att Vätterhem valde Tosito som samarbetspartner har dels att göra med bolagets erfarenhet av bostadsbyggen i exempelvis Munksjöstaden. Men det beror också på att det kommunala bolaget sökt efter en finansiellt stark aktör som kan bygga även om det blir kristider.

– Vi ser det här som en början på samarbetet. Vi hoppas på ännu mer i framtiden, säger Tommy Fritz, vd för Tosito.

I september 2017 ska den gemensamt framtagna detaljplanen vara klar. Området beräknas vara färdigbyggt inom sex år.

Han tjänar mest i länet

Dessa uppgifter visar tidningen Hem & Hyra har nu gjort sin årliga kartläggning. Snittlönen för en VD vid ett kommunalt bostadsbolag har ökat och snittlönen i Sverige är drygt 74.000 kronor per månad. De siffrorna är framräknade från de 223 VD:ar som uppgivit att de jobbar heltid. Genomsnittslönen för en kommunalanställd är drygt 28.000 kronor per månad. 

100.000 kronor i månaden
Thorbjörn Hammerth lön på stadiga 100.000 kronor i månaden gör att han hamnar på 28:e plats på listan från Hem & Hyra. Thorbjörn har varit VD för Vätterhem sedan 2015 och hade tidigare en liknande tjänst i Eksjö. 

Vätterhem
Vätterhem är kommunens största bostadsbolag och innehar 8.400 lägenheter med närmre 17.000 personer som bor i bolagets lägenheter. 
– Jag är självklart nöjd med min lön som också förpliktigar att göra ett bra arbete och leva upp till förväntningarna. Vad man är värd är förstås svårt att säga. Det är styrelsen som sätter lönerna och Rådhuset AB, men som sagt min lön förpliktigar och arbetsveckorna är på 60 timmar, säger Thorbjörn Hammerth till Jönköpings-Posten. 

Linköping i topp
VDn för AB Stångåstaden i Linköping är den i landet som tjänar mest bland kommunala bostadsbolag. Fredrik Törnkvists lön är 142.000 kronor per månad. På sista plats på samma lista finner över VD:ar som jobbar heltid finner vi Lars-Göran Nilsson som är vd för norrländska Doroteahus. Lars-Göran tjänar 36.500 kronor i månaden.